Index 2013

November 2013

 •  Bespreking lied van de maand december 2013 en januari 2014 besproken: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ (Liedboek 482) en ‘Hij die de blinden weer liet zien’ (Liedboek 534).
 • Jan Smelik bespreekt het boekje Van horen zingen (Wegwijs in het nieuwe Liedboek) dat onlangs bij Boekencentrum werd uitgegeven.
 • Harmen Trimp bespreekt kort de advents- en kerstliederen uit het nieuwe liedboek.
 • Onder de titel ‘Samenspel’ gaat Anje de Heer in op de samenwerking tussen de personen die een functie hebben in de liturgie (predikant, voorlezers, organisten, cantores, bandleiders, beamteam-leden).
 • De muziekbijlage bestaat uit zettingen die Leonard Sanderman schreef van de Geneefse psalmen 16 en 21.

September 2013

 

 • David de Jong schrijft over het kerkgebouw als ontmoetingsruimte.
 • Harmen Trimp begint een serie over liedgenres in het 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk'. In de eerste aflevering besteedt hij aandacht aan de canons uit dit liedboek.
 • Jan Smelik bespreekt het lied ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ (Liedboek-2013, 992). Dit lied staat op het rooster voor de maand oktober, omdat op 20 oktober de zogeheten Micha-zondag plaatsvindt.
 • Het lied van de maand november is ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (liedbek-2013, 25d/ 268d) en wordt besproken door Anje de Heer. Het lied is gekozen met oog op de eerste adventszondag op 1 december aanstaande.
 • De muziekbijlage bestaat uit zettingen van Psalm 8 en 15, gecomponeerd door Johan Haaksma. .
 

Juli 2013

 

 • veel aandacht voor het nieuwe liedboek. Harmen Trimp geeft een eerste impressie van de bundel.
 • David de Jong publiceert deel 2 van zijn serie ‘Nat hout’, een reeks artikelen waarin hij een theologische doordenking geeft van de eredienst. In deze aflevering zoemt hij in op de vraag in hoeverre je kunt spreken van een bijzondere tegenwoordigheid van God in de kerkdienst.
 • Verder bevat het nummer twee liedbesprekingen in het kader van het rooster Lied van de maand. Jan Smelik bespreekt het lied ‘Uw woord omvat mijn leven’ (GK 22, Liedboek 2013, 119a); Anje de Heer geeft een toelichting op het nieuwe rooster (2013-2014) en geeft een toelichting op de canon ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ (Liedboek 2013, 98a).
 • Dick Sanderman schreef over de melodie van ‘Wat de toekomst brenge moge’ (LvK gez. 293, Liedboek 2013, 913 en – met andere teksten – 793, GK 163) twee bewerkingen, twee intonaties en een koraalzetting.

 

Mei 2013

 • Informatie over de 40ste Algemene Ledenvergadering van de VGK.
 • Bespreking van de liederen 'Hij nam de Schrift, Hij las en zei' (Tussentijds 106) en 'Zingt een nieuw lied, alle landen' (Tussentijds 37) besproken.
 • Harmen Trimp vraagt zich af of er inderdaad een gebrek aan kinderliederen is, zoals in maart in een dagblad beweerd werd.
 • De muziekbijlagen werden gemaakt door Geerten van de Wetering. Hij schreef canonische zettingen van Psalm 138, Liedboek gez. 173 en 220.

 

Maart 2013

 • ds David de Jong start onder de intrigerende titel ‘Nat hout’ een artikelenserie over de eredienst.
 • Anje de Heer zoemt in de rubriek Steunpunt Liturgie in op de schriftlezingen in de kerkdienst.
 • De liederen van de maanden april en mei worden besproken door Jan Smelik: ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (LvK gez. 225) en ‘Here Jezus, om uw woord’ (LvK 328).
 • Verder veel berichten op het gebied van orgelcultuur en kermuziek.

Januari 2013

 • Vooruitblik op het nieuwe liedboek dat op 25 mei aanstaande gepresenteerd gaat worden in Monnickendam. Aan de hand van een voorbeeldbundeltje, dat gebruikt wordt op introductieavonden, gaat Jan Smelik in op twee aspecten: 1) wat voor soort bundel kunnen we verwachten en 2) welke consequenties heeft de nieuwe liedbundel voor de kerkmuzikale praktijk.
 • In het nummer worden verder de liederen van de maand februari en maart 2013 besproken: 'Jezus, diep in de woestijn' (Tussentijds, lied 58) en 'Dag zo bitter en zo goed' (LvK gez. 194).
 • Harmen Trimp bespreekt het boek 'Tijd voor het geheim van Christus. Het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst' van Harrie de Hullu.
 • De muziekbijlage bevat zettingen die Luuk Sikkema componeerde van de Psalmen 32 en 34.Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn