Eredienstwaardig

Uit de inleiding
Er is de afgelopen jaren veel te doen over de kerkdienst. De kerken besloten tot de invoering van nieuwe orden van dienst, nieuwe formulieren en nieuwe liederen. De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken is dat de kerken de gereformeerde koers verlaten. Bij alle veranderingen is het belangrijk steeds na te denken over essentiële uitgangspunten voor de liturgie. Wat zegt de Schrift daarover? Wat is wel en wat is niet passend in de kerkdienst? Waar zouden verbeteringen mogelijk zijn in onze kerkdiensten? Is het volgen van een kerkelijk jaar wel gereformeerd? Op dit soort vragen gaat dit cahier in. Daarbij wordt niet alleen theoretisch over de eredienst geschreven, maar wordt ook voortdurend verteld wat de theorie concreet betekent voor de liturgische praktijk.Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

Gods lof op de lippen

Gods lof op de lippen
In de meeste protestantse kerkgenootschappen is de eredienst onderwerp van gesprek en bezinning. Dat dit vaak gepaard gaat met heftige en emotioneel geladen discussies hoeft niet te verwonderen. De kerkdienst is voor de gelovige immers sterk verbonden met heel zijn geloofsleven, zijn persoonlijke relatie met God. Tegelijkertijd wordt liturgie gevierd in gemeenschap met andere gelovigen. Kerkdiensten vormen het hart van het kerkelijk leven. Aandacht voor liturgie en haar muziek is dan ook een vorm van hartbewaking die onontbeerlijk is voor de goede gezondheid van de gemeente. Hieraan wil het boek Gods lof op de lippen een bijdrage leveren. De auteur behandelt verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de hedendaagse bezinning op de liturgie en de muziek die daar klinkt. Verschillende thema's die in dit boek aangesneden worden, zijn van specifiek belang voor kerken en gemeenten van gereformeerde signatuur, bijvoorbeeld het niet ritmisch psalmgezang, de gezangenkwestie en de Tien Geboden. Daarnaast worden veel items besproken die voor de breedte van de kerk relevant en actueel zijn.Over de auteur

Van de achterflap: Dr. Jan Smelik (1961) is musicoloog en hymnoloog. Hij promoveerde op het proefschrift Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938 (1997). Hij was een van de redacteuren van de recente standaardwerken Nieuw handboek voor de kerkorganist (1995) en Het kerklied. Een geschiedenis (2001). Regelmatig publiceert hij over liturgische en kerkmuzikale onderwerpen.

Het kerklied: een geschiedenis

Het kerklied: een geschiedenis
In Het kerklied wordt een boeiend overzicht geboden van de geschiedenis en de verschillende vormen van het kerklied binnen de christelijke kerk van het Westen. Beginnend bij de Vroege Kerk beschrijven de auteurs de ontwikkeling van het kerklied in de (oud)katholieke, de anglicaanse, de lutherse en de calvinistische traditie tot op dit moment. Ook de kleinere stromingen en recente ontwikkelingen komen aan de orde. De auteurs plaatsen het beschreven kerklied steeds in de culturele en theologische context van de betreffende tijd. Het kerklied is een toegankelijk naslagwerk voor eenieder die zich wil verdiepen in de kerkmuziek.

Van de achterflap
Aan de bijbelse opdracht houdt dan de lofzang gaande is in de geschiedenis door de kerk op zeer gevarieerde wijze vormgegeven. Onder invloed van onder andere de muzikale cultuur en de theologie kreeg het kerklied steeds een andere vorm en plaats binnen de eredienst. Zo gaven de verschillende kerkelijke tradities binnen het christendom ieder hun eigen kleur aan het kerklied en op tal van momenten in de kerkgeschiedenis was het kerklied aanleiding tot felle conflicten.Auteurs
Aan dit boek werden bijdragen geleverd door prof.dr. J.P. Boendermaker, P.H. Endedijk, drs. M.J.M. Hoondert, H. Jansen, dr. J.R. Luth, H. Mudde, J. Pasveer, dr. K. Ouwens, dr. J. Smelik, mgr.drs. J.W.M. Valkestijn en dr. A.M.J. Zijlstra.

Nieuw Handboek voor de kerkorganist

Nieuw handboek voor de kerkorganist
Met dit Nieuw handboek voor de kerkorganist bieden de auteurs een standaardwerk met alle belangrijke informatie - praktische en theoretische - voor kerkorganisten. Daarbij richten ze zich op zowel de beginnende als de ervaren organist. In het theoretische deel van het handboek geven de auteurs onder andere een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de kerkmuziek en het kerklied, en van de verschillende soorten orgelmuziek. Ook wordt ingegaan op de bouw en het onderhoud van het koninklijk instrument. De praktische hoofdstukken bieden veel waardevolle informatie en adviezen voor het orgelspel zelf en de samenwerking met de predikant en de kerkenraad, de voorbereiding op de eredienst en het begeleiden van gemeentezang. Ook is er speciale aandacht voor het registreren, harmoniseren en improviseren.

Van de achterflap
Door de eeuwen heen is de rol van de kerkorganist in de protestantse eredienst verschillend gewaardeerd. De laatste decennia breekt echter steeds meer het besef door dat de organist een wezenlijke bijdrage levert aan de kerkdienst. Als gevolg van deze positieverandering zijn veel organisten op zoek naar meer kennis en informatie.Medewerkers
Th. Goedhart, C. Hoeksma, Chr. Ingelse, P.H. Kriek, J.D. van Laar, dr. J.R. Luth, W.A. Reil, D. Sanderman, drs. J. Smelik en drs. N.W. Visser

Wegwijzer voor het Liedboek

Op 25 mei 2013 verscheen het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. De liederen in dit nieuwe Liedboek voor de protestantse eredienst (psalmen en gezangen) zijn geselecteerd uit vele bronnen. Het nieuwe Liedboek heeft een nieuwe nummering van de liederen. Veel organisten beschikken al over een grote collectie materiaal om de liederen te kunnen begeleiden. Dit materiaal blijft in de meeste gevallen bruikbaar, maar de nieuwe nummering maakt het lastiger om het materiaal snel terug te vinden. Bovendien zijn er in liederen in het nieuwe Liedboek soms wijzigingen aangebracht in tekst of melodie, die voor de praktijk van het begeleiden zeer relevant zijn.

De Wegwijzer helpt organisten en andere kerkmusici via overzichtelijke lijsten snel de weg terug te vinden in hun eigen bronnen met bladmuziek. Bovendien staan er signalerende opmerkingen in over belangrijke verschillen tussen de oorspronkelijke bron en het Liedboek. Daarnaast is de Wegwijzer een prettig hulpmiddel voor iedereen die parate kennis van liednummers nu niet meer handig kan inzetten om een lied snel terug te vinden.

Bestellen kan via deze link