Begeleidingsbundel

Bij muziekuitgeverij Nootzaak verscheen een bundel met zettingen van de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek (editie 2006). Verreweg de meeste harmonisaties zijn van Dirk Zwart. In deze bundel zijn opgenomen de reeds verschenen Begeleidingsbundel Negentig Gezangen en de Aanvullende Begeleidingsbundel. Daarnaast bevat de nieuwe bundel begeleidingen bij alle gezangen met een psalmmelodie en begeleidingen bij alle gezangen met een melodie uit het Liedboek voor de kerken. Ook bevat de bundel begeleidingen bij alle liturgische gezangen (175-182). Het betreft hier hoofdzakelijk de harmonoisaties die opgenomen zijn in de Begeleidingsbundel bij het liturgisch katern die de VGK in 2000 uitgaf.

 • Uitgave: Muziekuitgeverij Nootzaak 2010;
 • Omvang: 148 blz;
 • Bindwijze: metalen ringband;
 • Prijs € 39,50 ( € 3 verzendkosten);
 • Bestellen: www.dirkzwart.com;
 • e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • tel.: 010-46 66 862.

Eredienstwaardig

Uit de inleiding
Er is de afgelopen jaren veel te doen over de kerkdienst. De kerken besloten tot de invoering van nieuwe orden van dienst, nieuwe formulieren en nieuwe liederen. De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken is dat de kerken de gereformeerde koers verlaten. Bij alle veranderingen is het belangrijk steeds na te denken over essentiële uitgangspunten voor de liturgie. Wat zegt de Schrift daarover? Wat is wel en wat is niet passend in de kerkdienst? Waar zouden verbeteringen mogelijk zijn in onze kerkdiensten? Is het volgen van een kerkelijk jaar wel gereformeerd? Op dit soort vragen gaat dit cahier in. Daarbij wordt niet alleen theoretisch over de eredienst geschreven, maar wordt ook voortdurend verteld wat de theorie concreet betekent voor de liturgische praktijk.Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

Gods lof op de lippen

Gods lof op de lippen
In de meeste protestantse kerkgenootschappen is de eredienst onderwerp van gesprek en bezinning. Dat dit vaak gepaard gaat met heftige en emotioneel geladen discussies hoeft niet te verwonderen. De kerkdienst is voor de gelovige immers sterk verbonden met heel zijn geloofsleven, zijn persoonlijke relatie met God. Tegelijkertijd wordt liturgie gevierd in gemeenschap met andere gelovigen. Kerkdiensten vormen het hart van het kerkelijk leven. Aandacht voor liturgie en haar muziek is dan ook een vorm van hartbewaking die onontbeerlijk is voor de goede gezondheid van de gemeente. Hieraan wil het boek Gods lof op de lippen een bijdrage leveren. De auteur behandelt verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de hedendaagse bezinning op de liturgie en de muziek die daar klinkt. Verschillende thema's die in dit boek aangesneden worden, zijn van specifiek belang voor kerken en gemeenten van gereformeerde signatuur, bijvoorbeeld het niet ritmisch psalmgezang, de gezangenkwestie en de Tien Geboden. Daarnaast worden veel items besproken die voor de breedte van de kerk relevant en actueel zijn.Over de auteur

Van de achterflap: Dr. Jan Smelik (1961) is musicoloog en hymnoloog. Hij promoveerde op het proefschrift Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938 (1997). Hij was een van de redacteuren van de recente standaardwerken Nieuw handboek voor de kerkorganist (1995) en Het kerklied. Een geschiedenis (2001). Regelmatig publiceert hij over liturgische en kerkmuzikale onderwerpen. Als organist is hij verbonden aan de Gereformeerde Kerk De Rank te Zuidhorn.

Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

Het kerklied: een geschiedenis

Het kerklied: een geschiedenis
In Het kerklied wordt een boeiend overzicht geboden van de geschiedenis en de verschillende vormen van het kerklied binnen de christelijke kerk van het Westen. Beginnend bij de Vroege Kerk beschrijven de auteurs de ontwikkeling van het kerklied in de (oud)katholieke, de anglicaanse, de lutherse en de calvinistische traditie tot op dit moment. Ook de kleinere stromingen en recente ontwikkelingen komen aan de orde. De auteurs plaatsen het beschreven kerklied steeds in de culturele en theologische context van de betreffende tijd. Het kerklied is een toegankelijk naslagwerk voor eenieder die zich wil verdiepen in de kerkmuziek.

Van de achterflap
Aan de bijbelse opdracht houdt dan de lofzang gaande is in de geschiedenis door de kerk op zeer gevarieerde wijze vormgegeven. Onder invloed van onder andere de muzikale cultuur en de theologie kreeg het kerklied steeds een andere vorm en plaats binnen de eredienst. Zo gaven de verschillende kerkelijke tradities binnen het christendom ieder hun eigen kleur aan het kerklied en op tal van momenten in de kerkgeschiedenis was het kerklied aanleiding tot felle conflicten.Auteurs
Aan dit boek werden bijdragen geleverd door prof.dr. J.P. Boendermaker, P.H. Endedijk, drs. M.J.M. Hoondert, H. Jansen, dr. J.R. Luth, H. Mudde, J. Pasveer, dr. K. Ouwens, dr. J. Smelik, mgr.drs. J.W.M. Valkestijn en dr. A.M.J. Zijlstra.

Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

I will lift mine eyes u

I will lift up mine eyes

CD Roder Jongenskoor met Rintje ter Wies (dirigent) en Sietze de Vries (organist). Werken van o.a. Willem Andriessen, Herbert Whitton Sumsion, Ernest Walker, Charles Villiers Stanford, Sietze de Vries, Albert de Klerk, Ralph Vaughan Williams. Prijs van de CD: € 18,00. Meer informatie: www.roderjongenskoor.nl

Koorbewerkingen liederen uit het Liedboek

Kerkzang.nl is gestart met een losbladige reeks van bewerkingen voor koor en cantorij bij de liederen uit het nieuwe liedboek. Het gaat om stukken die een aanvulling vormen op dat wat het koorboek biedt, bewerkingen speciaal voor kinderkoor/-cantorij, muziek voor gelijk stemmen of voor de kleine cantorij (SAT/B), zettingen per couplet et cetera. De bewerkingen zullen steeds in setjes van ongeveer 6 gezangen verschijnen.
De eerste reeks is nu verkrijgbaar: een of meer bewerkingen bij elk van de volgende vijf liederen:

 • 172: Een rijke man, een man van niets (uitg. 209a), Arjen Leistra
 • 246b: De maan is opgekomen (uitg. 209b), Gerrit Baas
 • 253: De zon daalt in de zee (uitg. 209c), Gerrit Baas
 • 663: Al heeft Hij ons verlaten (uitg. 209d), Hans-Hermann Kurig
 • 970: Vlammen zijn er vele (uitg. 209e), Bernard Leste

 

PRIJS: € 5,- per afzonderlijk lied | € 15,- voor de hele reeks | € 12,50 voor de hele reeks (donateurs). In alle gevallen incl. het recht tot 30x kopiëren voor eigen gebruik.
Bestellen kan via deze link

Nieuw Handboek voor de kerkorganist

Nieuw handboek voor de kerkorganist
Met dit Nieuw handboek voor de kerkorganist bieden de auteurs een standaardwerk met alle belangrijke informatie - praktische en theoretische - voor kerkorganisten. Daarbij richten ze zich op zowel de beginnende als de ervaren organist. In het theoretische deel van het handboek geven de auteurs onder andere een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de kerkmuziek en het kerklied, en van de verschillende soorten orgelmuziek. Ook wordt ingegaan op de bouw en het onderhoud van het koninklijk instrument. De praktische hoofdstukken bieden veel waardevolle informatie en adviezen voor het orgelspel zelf en de samenwerking met de predikant en de kerkenraad, de voorbereiding op de eredienst en het begeleiden van gemeentezang. Ook is er speciale aandacht voor het registreren, harmoniseren en improviseren.

Van de achterflap
Door de eeuwen heen is de rol van de kerkorganist in de protestantse eredienst verschillend gewaardeerd. De laatste decennia breekt echter steeds meer het besef door dat de organist een wezenlijke bijdrage levert aan de kerkdienst. Als gevolg van deze positieverandering zijn veel organisten op zoek naar meer kennis en informatie.Medewerkers
Th. Goedhart, C. Hoeksma, Chr. Ingelse, P.H. Kriek, J.D. van Laar, dr. J.R. Luth, W.A. Reil, D. Sanderman, drs. J. Smelik en drs. N.W. Visser

Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

Orgelliteratuur bij het Liedboek voor de Kerken

Uit de Inleiding
Dit naslagwerk betreffende de Orgelliteratuur bij het Liedboek voor de kerken wil een handreiking zijn voor zowel de kerkorganist die voor de eredienst literatuur zoekt over een bepaald lied, als voor de concertorganist, die bij een bepaalde periode van het kerkelijk jaar behorende muziek wil vertolken. Er zijn zoveel mogelijk composities bijeengebracht, waarbij nauwelijks enige selectie is toegepast op de kwaliteit. Wat de Nederlandse orgelmuziek betreft: het tekort aan gegevens in de overeenkomstige uitgaven is hiermee ook opgeheven.
Eerst volgt een literatuuroverzicht bij de psalm- daarna bij de gezangmelodieën. De componistennamen staan in alfabetische volgorde; de titels van de uitgaven worden verkort aangegeven. Waar nummers ontbreken worden pagina's genoemd. De aanduiding in: komt voor bij werken die uitgegeven zijn in albums of in (monumentale) series. Bij gelijke melodieën treft men bij de aangegeven psalmen nog andere literatuur aan. Dit in tegenstelling tot de gezangen waar verwezen wordt naar één gezang (de originele, de meest bekende). Bij verschillende componisten zijn diverse edities geraadpleegd. De opgenomen literatuur is voor een groot deel nog in de handel verkrijgbaar. Ook worden een aantal 19de-eeuwse edities vermeld. Naar manuscripten wordt niet verwezen. Bij het componistenoverzicht zijn de titels volledig vermeld, zo mogelijk met het jaar van composities en copyright, alsmede de uitgever.Auteurs
Redactioneel bewerkt door Caspar Honders, Jan Luth en Regnerus Steensma, die zo het project van Liuwe Tamminga tot een goed einde brachten (± 1984).

Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link