Gods lof op de lippen

Gods lof op de lippen
In de meeste protestantse kerkgenootschappen is de eredienst onderwerp van gesprek en bezinning. Dat dit vaak gepaard gaat met heftige en emotioneel geladen discussies hoeft niet te verwonderen. De kerkdienst is voor de gelovige immers sterk verbonden met heel zijn geloofsleven, zijn persoonlijke relatie met God. Tegelijkertijd wordt liturgie gevierd in gemeenschap met andere gelovigen. Kerkdiensten vormen het hart van het kerkelijk leven. Aandacht voor liturgie en haar muziek is dan ook een vorm van hartbewaking die onontbeerlijk is voor de goede gezondheid van de gemeente. Hieraan wil het boek Gods lof op de lippen een bijdrage leveren. De auteur behandelt verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de hedendaagse bezinning op de liturgie en de muziek die daar klinkt. Verschillende thema's die in dit boek aangesneden worden, zijn van specifiek belang voor kerken en gemeenten van gereformeerde signatuur, bijvoorbeeld het niet ritmisch psalmgezang, de gezangenkwestie en de Tien Geboden. Daarnaast worden veel items besproken die voor de breedte van de kerk relevant en actueel zijn.Over de auteur

Van de achterflap: Dr. Jan Smelik (1961) is musicoloog en hymnoloog. Hij promoveerde op het proefschrift Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938 (1997). Hij was een van de redacteuren van de recente standaardwerken Nieuw handboek voor de kerkorganist (1995) en Het kerklied. Een geschiedenis (2001). Regelmatig publiceert hij over liturgische en kerkmuzikale onderwerpen.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn