Samen in de naam van Jezus

Over de uitgave
Al eeuwenlang komen gelovigen wekelijks samen om de lof aan God te brengen. Dat gebeurt op uiteenlopende wijzen. De laatste decennia zijn evangelische samenkomsten steeds populairder geworden. Tot nu toe ontbrak hetechter aan een Nederlanstalig werk waarin de evangelische liturgie dipegaand wordt besproken. Daar is nu verandering in gekomen. Het boek levert een belangrijke bijdrage aan het liturgische debat wat de laatste jaren in tal van kerken gaande is, waarin vraagstukken rondom de evangelische liturgie nogal eens ter sprake komen (Geertan van de Wetering, decembernummer Eredienst)
Bestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

The Genevan Psalms

Over de uitgave
150 Psalmen in sopraan- en tenorzetting Herziene heruitgave van de zogenoemde Mazmur-editie, geredigeerd door Harry van Dop. Inclusief een cd met alle psalmen in MP3-formaat, gespeeld door Dick Sanderman. Uitgevoerd met metalen ringband.

Een bespreking van de uitgave in het ND kunt u hier lezenBestellen
Bestellen kan bijvoorbeeld via deze link

Wegwijzer voor het Liedboek

Op 25 mei 2013 verscheen het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. De liederen in dit nieuwe Liedboek voor de protestantse eredienst (psalmen en gezangen) zijn geselecteerd uit vele bronnen. Het nieuwe Liedboek heeft een nieuwe nummering van de liederen. Veel organisten beschikken al over een grote collectie materiaal om de liederen te kunnen begeleiden. Dit materiaal blijft in de meeste gevallen bruikbaar, maar de nieuwe nummering maakt het lastiger om het materiaal snel terug te vinden. Bovendien zijn er in liederen in het nieuwe Liedboek soms wijzigingen aangebracht in tekst of melodie, die voor de praktijk van het begeleiden zeer relevant zijn.

De Wegwijzer helpt organisten en andere kerkmusici via overzichtelijke lijsten snel de weg terug te vinden in hun eigen bronnen met bladmuziek. Bovendien staan er signalerende opmerkingen in over belangrijke verschillen tussen de oorspronkelijke bron en het Liedboek. Daarnaast is de Wegwijzer een prettig hulpmiddel voor iedereen die parate kennis van liednummers nu niet meer handig kan inzetten om een lied snel terug te vinden.

Bestellen kan via deze link

Zangers en speellieden

Uit de inleiding
Dit boek gaat over Zangers en Speellieden. De klassieke naam, die ontleend is aan de Statenbijbel, garandeert, dat het zich niet ophoudt met gewone muzikanten, - maar met kerkelijke zangers en musici (aldus de schrijver in 1946). Maar, behalve het signaleren van misbruiken in onze kerkmuziek, wil deze studie er vooral positief aan meewerken, dat de zegenrijke werking van zang en spel in de eredient des allerhoogsten Gods, zoowel door zangers als speellieden, meer wordt ervaren. Dit boek is dan niet alleen voor organisten en aanstaande organisten, voor predikanten en ambtsdragers, voor commissies van beheer en orgelcommissies geschreven, maar is bedoeld voor ieder gelovige, die inziet dat kerkmuziek een zaak van de kerk is, waarvoor hij dus mede verantwoordelijk staat. Viel in het oude testament de tempelmuziek voor rekening van de Levieten, die aan de priesters als helpers waren toegevoegd, en was het gelovige volk op dit punt dus onmondig, - sedert het voorhangsel is gescheurd en de schaduwachtige bedeling beëindigd, zijn aan ieder gelovige de drie ambten opgelegd, die hem aansprakelijk stellen. Geen gelovige kan deze verantwoordelijkheid afwijzen met een beroep op zijn muzikaal onvermogen. Wanneer de Kerk bereid is, zich op de waarde van haar kerkmuziek te beraden, zullen - onder de werking van de heilige Geest - de nieuwtestamentische zangers en speellieden een kerkmuziek gaan ontwikkelen, die de schaduwachtige bedeling, met haar geoefende zangerskoren en weelderige instrumentale muziek, inderdaad in de schaduw laat staan.
Bestellen
Niet meer verkrijgbaar via de reguliere handel. Wellicht via rondgang op internet