Aanmelden als lid of abonnee

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid of abonnee van de VGK. Het lidmaatschap staat open voor eenieder die betrokken is bij het kerkmuzikale gedeelte van de eredienst. Voor hen die geen lid kunnen zijn bestaat de mogelijkheid zich zich op het verenigingsorgaan Eredienst te abonneren. In beide gevallen bedraagt de contributie 40 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een acceptgiro. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en klik op Verzenden. U ontvangt op korte termijn van ons een bericht.
captcha
Herladen