Cursuswerk

De VGK, KVOK, Kerkzang.nl en de Stichting Nieuwe Kerkmuziek ontwikkelen momenteel een aantal cursussen. Een overzicht vindt u in deze pdf. Op dit moment kan de Basiscursus Cantor al aangevraagd worden. Klik hier voor meer informatie.In samenwerking met deputaten Eredienst en deputaten Kerkmuziek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft de VGK drie cursussen ontwikkeld. Daarnaast kunt u assistentie krijgen bij het opzetten van kerkmuzikaal beleid

Cursus 1 - Kerkorganist
Doel: Organisten de weg wijzen in het begeleiden van de gezangen uit het Liedboek voor de kerken.

Cursus 2 - Kerk & Lied
Doel: Plaatselijke kerken op een praktische en ongedwongen wijze te laten werken aan verschillende facetten van gemeentezang.

Cursus 3 - Project Liturgie
Doel: Plaatselijke kerken (of commissies daaruit) de mogelijkheid bieden om onder leiding van een deskundige zich te verdiepen in de liturgie of bepaalde aspecten daarvan.

Cursus 4 - Kerkmuzikaal Beleid
Basiscursus: Uitgangspunten en praktische aspecten van kerkmuzikaal beleid.
Vervolgcursus: Een kerkmuzikaal beleidsplan opzetten voor de eigen gemeente.

Aanmelden voor een cursus? Neem dan contact op met Anje de Heer-de Jong via deze link.

Wintercursus
De VGK wil de kerkmusici graag helpen bij het uitvoeren van de hun zondagse taak. In de periode februari/maart 2011 werd (evenals in 2010) op diverse plaatsen in het land de Wintercursus gehouden.

Ook bestaat de de mogelijkheid om een cursus 'op maat' te laten organiseren. Voor informatie kunt u contact opnemen met Anje de Heer.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn