Districten

De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici kent vijf districten, die regelmatig vergaderingen beleggen. Op deze vergaderingen worden diverse onderwerpen behandeld waar kerkorganisten en -instrumentalisten mee te maken hebben. Er wordt niet alleen gesproken, dikwijls wordt ook door leden die dat willen op het orgel gespeeld. Er zijn ook districten die elk seizoen een cursus aanbieden, bijvoorbeeld over harmonisatie en/of improvisatie. Andere gaan gezamenlijk op orgelexcursie. Districtsvergaderingen zijn meestal voor gasten en belangstellenden toegankelijk. Bij diverse bijeenkomsten wordt samengewerkt met onze zusters GOV en/of KNOV. Voor meer informatie over het districtswerk kunt u contact opnemen met de correspondent van het district waartoe u behoort. U vindt de gegevens van de contactpersoon van uw distict elders op deze site. In de agenda vindt u informatie over activiteiten in uw district.

Wilt u weten onder welk district u valt? Hieronder wordt de indeling nader uitgelegd:

District
Eerste twee cijfers postcode
District 1 78, 93 tot en met 99
District 2 84 tot en met 92
District 3 70 t/m 77, 79 tot en met 83
District 4 12 t/m 1412, 1441 t/m 1489, 15 t/m 20, 34 t/m 42, 53 t/m 69
District 5 1421 t/m 1438, 21 t/m 33, 43 t/m 52

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn