Certificaat A

Het examen kent drie onderdelen:
1. Literatuurspel
2. Koraalspel (voorspelen, zettingen, gemeentezang-begeleiding)
3. Liturgie / hymnologie

Op het examen worden deze drie onderdelen geëxamineerd, waarbij de volle nadruk ligt op de praktische onderdelen (koraalspel en literatuur). Voor elk onderdeel wordt een cijfer gegeven. Kandidaten dienen voor elk onderdeel een voldoende te halen. Na het behalen van het certificaat A kan een kandidaat zich richten op certificaat B.

Onderdeel 1: Literatuurspel

 • 4 orgelwerken uit de periode voor 1800
 • 4 orgelwerken uit de periode na 1800

(kies zowel manualiter als pedaliter werken)


Het speelniveau is vergelijkbaar met:

 • Ich ruf zu dir (BWV 639) uit 'Orgelbüchlein' - J.S. Bach
 • 8 kleine Preludien und Fugen - J.S. Bach
 • 7 Partiten - J.Pachelbel
 • Serie Tallis to Wesley - uitg. Hinrichsen
 • Serie Old English Organmusic - Trevor
 • Ein feste Burg uit 30 Choralvoorspiele op. 135a - M. Reger
 • Trio's - G.A. Sorge
 • Finale uit sonate nr. 6 - F. Mendelssohn Bartholdy
 • L'Organiste - C. Franck
 • Inventionen - A. de Klerk

Onderdeel 2: Koraalspel

 • Een aaneengesloten reeks van 15 psalmen, een aaneengesloten reeks van 15 gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 2006 (*) en een aaneengesloten reeks van 15 liederen uit het Liedboek voor de Kerken
 • Het begeleiden uit het Liturgisch katern
 • 15 voorspelen en zettingen van psalmen uit tenminste 2 verschillende koraalboeken (waarvan tenminste 5 psalmen met kort voorspel)
 • 5 voorspelen/intonaties en zettingen van gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 2006 (*) en het Liedboek voor de Kerken (waarvan tenminste 5 gezangen/liederen met kort voorspel)
 • 1 eenvoudige partita naar keuze
 • 5 uitgebreide koraalbewerkingen naar keuze over psalmen of gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 2006 (*) en het Liedboek voor de Kerken

(*) alleen verplicht voor organisten in dienst van een GKV. Deze organisten spelen uit beide bundels totaal 15 gezangen


Onderdeel 3: Liturgie / Hymnologie

Enige kennis van de orden van dienst die binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vrijgegeven zijn. Kennis over de verschillende melodiestijlen en de daarbij behorende tempi.


Aanbevolen literatuur:

 • Enige kennis van de orden van dienst die binnen de (Christelijk-, Nederlands-) Gereformeerder Kerken vrijgegeven zijn
 • Kennis over de verschillende melodiestijlen en de daarbij behorende tempi.
 • Dr. J. van der Werf, Kleine liturgiek. ´s-Gravenhage 1982 (vijfde druk) pag. 7-24.
 • Dr. Jan Smelik, Gods lof op de lippen. (Aspecten van liturgie en kerkmuziek). Zoetermeer 2005, hoofdstuk 1 (pag. 9-33).
 • Dr. Jan Smelik, Het lied dat niemand stuit, in: Eredienst, 24ste jrg. nr. 6 (december 1997), pag. 185-197. Dit artikel kunt u in pdf-formaat downloaden door hier te klikken.
 • Dr. Jan Smelik, Praktische aanwijzingen voor de organist, in: Eredienst, 24ste jrg nr. 6 (december 1997), pag. 204-211. Dit artikel kunt u in pdf-formaat downloaden door hier te klikken.
 • Theo Jellema, Begeleiden van de gemeentezang (Module 5 van de Cursus Kerkmuziek III). Klik hier voor meer informatie.


Klik hier voor 'voorbereidingstips'

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn