Index 2012

November 2012

 • Op 6 oktober vond de tweede studiedag Opmaat plaats over de betekenis van het nieuwe liedboek voor de kerkmusicus. Anje de Heer hield daar een lezing over de noodzaak dat een kerkelijke gemeente een kerkmuzikaal profiel gaat maken van zichzelf en dat zij beleid ontwikkelen. In het novembernummer van EREdienst staat een schriftelijke versie van deze lezing.
 • Jan Smelik bespreekt de liederen voor de maanden december en januari: 'Mijn ziel maakt groot de Heer' (de bewerking die Muus Jacobse maakte van de Lofzang van Maria) en 'Nu is het Woord gezegd' (de bewerking die Tom Naastepad maakte van de Lofzang van Simeon).
 • Geerten van de Wetering recenseert de bundel 'Heel mijn ziel' met toonzettingen van alle 150 onberijmde psalmen en een paar cantica.
 • Sietze de Vries componeerde een aantal alternatieve zettingen bij de psalmen 87 en 89.
September 2012
 • Een artikel van de Zuid-Afrikaanse predikant C. Kleijn over de vraag in hoeverre voor elke liturgische vorm een Bijbels gebod noodzakelijk is (zgn. regulerend principe).
 • Frans Hoogland bericht over een bijzonder concert binnen de Canadian Reformed Churches, waar de Geneefse Psalmen op bijzondere wijze vertolkt werden.
 • De liederen van de maand oktober (‘O God die uit het water’) en november (‘Een stad van vrede zoeken wij’) worden besproken door Jan Smelik en Anje de Heer.
 • De muziekbijlage bevat vier fraaie zettingen van Psalm 33/67 door Kees van Eersel.
Cover september 2012
Juli 2012
 • Openingswoord van de VGK-voorzitter, uitgesproken op de jaarvergadering van 9 juni j.l.
 • Tevens treft u een verslag van deze jaarvergadering aan.
 • Anje de Heer bespreekt twee ‘liederen van de maand’: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (Gereformeerd Kerkboek gez. 133) en ‘Geef ons genadig, Here God’ (Tussentijds gez. 112).
 • Jan Smelik bespreekt uitgebreid het boek ‘Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst’ van F.G. Immink.
 • Als muziekbijlage zijn vier zettingen opgenomen van psalm 19, gecomponeerd door Kees van Eersel.

Cover Juli 2012Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn