November 2015

 • ‘Het novembernummer van EREdienst opent met een 'intonatie' van Johan Haaksma over inspirerende mythen in de twintigste-eeuwse orgelbouw.
 • Een (kerkelijk) feest staat nooit op zichzelf, maar heeft een periode die eraan voorafgaat en die erop volgt. Daarover schrijft Anje de Heer in haar artikel 'De drieslag van de kerkelijke feesttijden'.
 • Jan Smelik schrijft over de kerkelijke viering van Kerst: hoe komen we aan de kerstdatum van 25/26 december? Hoe is de eeuwen door gedacht over het viering van Kerst?
 • In de rubriek 'Taal & liturgie' gaat Ria Borkent in op het feit dat teksten die via de beamer uit het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk geprojecteerd worden, nogal eens afwijken van de papieren versie van het Liedboek. Er blijkt een illegale praktijk aan ten grondslag te liggen...
 • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand december: 'In de nacht gekomen' (Liedboek 505);
 • Anje de Heer belicht het lied 'Wij willen bruiloftsgasten zijn' (Liedboek 525), het lied van de maand januari 2016.

September 2015

 • ‘Het recente nummer van EREdienst opent Harmen Trimp met een column over ‘liturige en actualiteit’.
 • Jan Smelik heeft zich verdiept in de herkomst van de bid- en dankdagen voor gewas. Het blijkt dat hierover nogal wat misverstanden bestaan.
 • In de rubriek Taal & liturgie maakt Jan Groenleer duidelijk dat taal ertoe doet. Daarbij gaat hij onder meer in op laagdrempelig taalgebruik ten behoeve van buitenkerkelijken.
 • Het lied van de maand oktober is ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’ en is gekozen in verband met de Michazondag op 18 oktober en dankdag van 4 november. Jan Smelik bespreekt dit lied.
 • Anje de Heer gaat in op gebedsacclamaties en in het bijzonder om de acclamaties ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ (Lied 367b) en ‘Dauw hemel, wolken regen heil’ (Lied 368b).
 • Harmen Trimp bespreekt de protestants evangelische liedbundel Hemelhoog..

Juli 2015

 • ‘Verandering van spijs doet eten’ - dit geldt ook voor de orden van dienst. Jan Smelik reageert hierop in het nieuwste nummer van EREdienst.
 • Anje de Heer buigt zich over de vraag naar de complexe maar belangrijke relatie tussen liturgie en gastvrijheid.
 • Over de taal van het kinderlied schrijft René van Loenen in de rubriek ‘Taal & liturgie’.
 • Johan Haaksma gaat in zijn artikel ‘Het orgel als kleurdoos’ nader in op de kunst van het registreren. Ook kleine orgels blijken op dit gebied heel veel mogelijkheden te hebben.
 • De liederen van de maanden augustus en september worden besproken: lied 249 (All night, all day) wordt besproken door Anje de Heer, terwijl Jan Smelik lied 150b (Alles wat adem heeft, love de Heer) bespreekt.
 • Het nummer besluit met een verslag van de jaarvergadering die op 13 juni in Groningen werd gehouden.
 • Het nummer bevat twee nieuwe toonzettingen (inclusief zettingen) voor gemeentezang van het Onze Vader in de Nieuwe Vertaling, gecomponeerd door Luuk Sikkema en David de Jong.

Mei 2015

 • Het meinummer van EREdienst opent met een Intonatie van VGK-bestuurslid Erik Zwiep over de hedendaagse belangstelling voor het orgel.
 • Naar aanleiding van een lezersvraag gaat Jan Smelik uitvoerig in op de functie en liturgische betekenis van het zingen tijdens de viering van het avondmaal.
 • Menno van der Beek betoogt aan de hand van de liturgie voor Witte Donderdag, zoals deze in de Oud-Katholieke Kerk gevierd wordt, dat bij protestanten veel zinvol ritueel taalgebruik verloren is gegaan.
 • Anje de Heer bespreekt in de rubriek '' Lied van de maand' twee canons voor bij de maaltijd (Liedboek 226 en 230) en lied 416 ('Ga met God en Hij zal met je zijn').
 • De muziekbijlage bevat een aantal driestemmige liedbewerkingen voor gemeentekoor van de hand van Johan Haaksma.
 • Verder bevat het meinummer informatie over en stukken met betrekking tot de jaarvergadering die op 13 juni in Groningen wordt gehouden.

Maart 2015

 • Het maartnummer van EREdienst opent met de column ‘Orgel of piano’ van Johan Haaksma.
 • Hierna volgt een bespreking van lied 560 (‘Hij ging die weg zo eenzaam’) door Anje de Heer. Ook op youtube is dit lied te beluisteren. 
 • Jan Smelik bespreekt lied 574 (‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood’).
 • Koos Geerds schrijft in de rubriek Taal & Liturgie over zijn gedichtenreeks ‘Mal van Michaël’ en komt daarbij te spreken over engelen en demonen in onze liturgie.
  David de Jong vervolgt zijn serie ‘Nat hout’. In deel 7 (‘Roeping’) gaat hij in op de vraag wie er geroepen worden om taken in de eredienst te vervullen.
  De muziekbijlage werd gecomponeerd door Henk Gijzen: een koraalbewerking van Psalm 138 en zettingen van Psalm 113 en 117.

Januari 2015

 • In het januarinummer van EREdienst staat Anje de Heer stil bij de kracht en zwakte van herhaling in de liturgie.
 • Lieddichter-theoloog Sytze de Vries gaat in op de vraag 'Mag een kerklied poëzie zijn?'.
 • De liederen van de maanden februari (lied 537, Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft) en maart (lied78a, Luister, volk van God) worden besproken door Jan Smelik en Anje de Heer.
 • In de rubriek 'Nieuwe uitgave' bespreekt Jan Smelik het boekje 'Geknipt voor de liturgie' van Jaco Weij.
 • De muziekbijlage bevat twee bewerkingen van 'Een vaste burcht' (Gereformeerd Kerkboek gez. 143), een van Christian Flor (1626-1697) en een van C.F. Engelbrecht (1817-1886).

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn