November 2016

 • Het novembernummer 2016 van EREdienst opent met een column van Johan Haaksma, waarin hij reden en nut onderstreept om liederen te oefenen.
 • Ria Borkent schrijft in haar artikel 'Zeg mij het dagwerk aan' over de lofzang van Zacharia, en kondigt tevens een kinderbijbel aan die in 2017 zal verschijnen en waarin ook psalmen, brieven en spreuken zijn opgenomen.
 • Jan Luth vervulde lange tijd diverse functies binnen de VGK. Ter gelegenheid van zijn pensioenering per 10 november 2016 interviewde Jan Smelik hem. Een gesprek over de aandachtsterreinen van Luth: Bach, het kerklied en het orgel.
 • Jan Smelik bespreekt tevens het lied van de maand december, het adventslied 'O wijsheid, daal als vruchtbare taal' (Liedboek 466).
 • Anje de Heer geeft een toelichting op Liedboek 524 'Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan'.
 • David de Jong gaat in zijn artikel in op het opstellen van een kerkmuzikaal profiel, dat kan dienen bij introductie en gebruik van het 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk'.

September 2016

 • Het septembernummer opent met een 'Intonatie' waarin Harmen Trimp ingaat op de discussie over Liedboek 737 ('de negers met hun loftrompet').
 • Jan Groenleer geeft een beschouwing over 'de taal van de stilte'.
 • Naar aanleiding van een discussie of een openbare geloofsbelijdenis per se in een eredienst moet plaatsvinden, belicht Anje de Heer dit verschijnsel vanuit de liturgie en de geschiedenis.
 • Tevens bespreekt zij het lied 'Nu zingen wij getroost en blij', de bewerking die Ria Borkent maakte van Luthers 'Nun freut euch, lieben Christen gmein'.
 • Jan Smelik behandelt het lied 'Er wordt een nieuwe stad gebouwd' (Liedboek 776).

Juli 2016

 • In het juli-nummer van EREdienst gaat René van Loenen in op het gebruik van het Wilhelmus in de kerkdienst.
 • Jan Smelik bespreekt Weerklank, de liedbundel voor de hervormd-gereformeerde eredienst.
 • De liederen van de maanden augustus (Liedboek 963: Luister naar de wind) en september (Liedboek 970: Vlammen zijn er vele) worden besproken.
 • Van het lied ‘Vlammen zijn er vele’ maakten Johan Haaksma en Harmen Trimp als muziekbijlage een intonatie, zetting en 5 variaties.
 • Het nummer besluit met een verslag van de jaarvergadering 2016.

Maart 2016

 • Het maartnummer van EREdienst opent met een column over het zogenaamde collectespel.
 • Koos Geerds bespreekt daarna de teksteditie van Psalmen voor Nu. Hij vraagt zich af of het geen tijd is voor een ‘Psalmen voor Nu 2.0.’.
 • Architect Jan Borkent las het boek ‘Vensters op refodomes’ (Bevindelijke gereformeerden en moderne kerkbouw) en schreef voor EREdienst een kritische recensie die tot nadenken stemt over kerkbouw in het algemeen.
 • Jan Smelik bespreekt de liederen voor de maanden april (Liedboek 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’) en mei (Liedboek 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’).
 • Johan Haaksma publiceert het eerste gedeelte van zijn artikel over het schrijven van een bicinium; hij gaat in op voorwaarden die aan zo’n tweestemmige compositie gesteld moeten worden en geeft bovendien allerlei zinvolle tips en aanwijzigingen.

Januari 2016

 • Het eerste nummer van jaargang 43 opent met een column van Harmen Trimp over de vraag wanneer het nieuwe jaar begint of zou moeten beginnen.
 • Jan Smelik neemt de 'inzameling van de gaven' onder de loep en met name recente projecten die moeten leiden tot het digitaal collecteren in de eredienst.
 • Het orgel, dat voorheen in het kerkelijk centrum Het Kruispunt te Apeldoorn stond, is onlangs in de GKv Het Noorderlicht van Assen geplaatst. Arian van der Mark besteedt hier aandacht aan.
 • Twee liederen van de maand worden besproken: 'Het waren tien geboden' (Liedboek 540) door Jan Smelik en 'Voordat ik kan ontvangen brood en wijn' (Liedboek 400) door Anje de Heer.
 • In zijn artikel 'Jij die voor alle namen wijkt' schrijft Sytze de Vries over de aanspreekvorm van God: U, Gij, Jij?
 • Als muziekbijlage een bewerking van Klaas Baas voor cantorij en orgel over het lied 'Terwijl wij Hem bewenen' (Liedboek 644 / Liedboek voor de kerken, gezang 82).

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn