November 2017

EREdienst november 2017

 • Ria Borkent schrijft in de rubriek ‘Taal & liturgie’ over de diverse liedgenres die er zijn, en hoe daarmee om te gaan in de liturgie. In het bijzonder besteedt ze aandacht aan de noodzaak om liederen voorafgaande aan de kerkdienst te oefenen.
 • In het artikel van Anje de Heer gaat het om bekende liturgische elementen, waarmee gereformeerde kerkdiensten doorgaans beginnen: het votum en de groet. Ze schetst vanuit de historie een aantal lijnen en gaat in op de functies.
 • Jan Smelik bespreekt in het kader van het lied van de maand de christmascarol ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ (Liedboek 443). Het is de vertaling die Andries Goovaart maakte van de carol ‘The Angel Gabriel From Heaven Came’.
 • ‘- en vele duizenden, ontheemd’ is de beginregel van Liedboek 997, dat het lied van de maand in januari 2018 is. Anje de Heer geeft een toelichting op dit lied van Herman Stuempfle jr., dat vertaald is door Ite Wierenga.

September 2017

 • Jan Smelik schrijft over Luther en de muziek, en wat we vandaag de dag van de visie van de reformator kunnen leren.
 • In zijn artikel ‘De stem van Het Landvolk’ gaat Jan Groenleer in op de betekenis van de dichtersgroep die vijftig jaar gelden de interkerkelijke psalmberijming voltooide.
 • Het nummer bevat vervolgens twee liedbesprekingen: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (Liedboek 1014 –bespreking: Jan Smelik) en ‘Wij offerden aan goden (Liedboek 743 – bespreking: Anje de Heer). De muziekbijlage bevat twee bewerkingen (van Charles V. Stanford en Henry Coleman) en een zetting van Liedboek 1014.

Juli 2017

 • In het julinummer van EREdienst treft u een artikel aan van Anje de Heer over een overbekend meubelstuk in de kerk: de preektstoel. De kansel - ook wel ‘houten broek’ genoemd - is uit de mode. Is dat terecht? Hoe is de preekstoel in de kerk terechtgekomen? Welke aspecten spelen een rol wanneer je nadenkt over het nut of onnut van de kansel?
 • De fuga is een bekend verschijnsel in de orgelmuziek, zowel bij organisten die van blad spelen als degenen die improviseren. Johan Haaksma gaat dieper in op het verschijnsel ‘f uga’ en legt uit hoe een fuga in elkaar zit. Deze kennis is behulpzaam bij het spelen of improviseren van fuga.
 • René van Loenen levert een bijdrage in de rubriek ‘Taal & liturgie’. Hij schrijft over zijn bewerking van Psalm 81 voor het project Psalmen voor Nu.
 • Het nummer bevat vervolgens een verslag van de VGK-jaarvergadering, die op 10 juni jongstleden in ’s-Gravenhage gehouden werd.

Mei 2017

 • In het meinummer schrijft Menno van der Beek over zijn verblijf in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Daar maakt hij de getijdendiensten mee, waarin de Psalmen een centrale plaats hebben.
 • Anje de Heer bespreekt het prachtige pinksterlied 'Heilige liefdeskracht' (liedboek 673).
 • 'Proeverij van pinksterliederen' luidt de titel van Harmen Trimp; de spoeling van pinksterliederen blijkt minder groot dan men zou verwachten.
 • Op 10 juni hoopt de VGK haar 44ste jaarvergadering te houden. Informatie daarover, alsmede de jaarstukken staan in dit nummer van EREdienst.
 • De muziekbijlage is geschreven door Johan Haaksma. Hij componeerde bewerkingen van 'Alle eer en alle glorie' (liedboek 305) en 'Heilige liefdeskracht' (liedboek 673).

Maart 2017

 • In het nieuwe nummer zoekt Jan Smelik naar voor- en nadelen van het beameren van liederen. Zijn er goede redenen om het projecteren van liederen te prefereren boven het zingen uit een papieren liedbundel?
 • Anje de Heer schrijft over liturgische spiritualiteiten, die een grote rol spelen bij hedendaagse ontwikkelingen in het veelkleurige liturgische landschap. Hierbij gaat het steeds om vorm, taal, klank en structuur, die weer onlosmakelijk verbonden zijn met de inhoud.
 • Johan Haaksma publiceert een artikel over de kerkmuzikale praktijk in de achttiende eeuw, zoals de Engelse musicus en componist Charles Burney (1726-1814) deze beschreef.
 • Verder bevat het maartnummer een korte bespreking van de liederen van de maand: Liedboek 618 en 305.

Januari 2017

 • In het nieuwste nummer van EREdienst wordt het rapport van deputaten Eredienst aan de generale synode van Meppel 2017 besproken.
 • Harmen Trimp bezocht het Porritt-orgel dat in september 2016 onlangs in de Columnakerk te Groningen is geplaatst.
 • Jan Smelik bespreekt de liederen van de maand februari (Liedboek 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’) en maart (Liedboek 301a-k). Opnamen Liedboek 973 & 301b.
 • Als muziekbijlage twee koraalbewerkingen van George Stam: ‘Aan U behoort, o Heer der heren (Liedboek 978) en ‘Ach, wat moet ik toch beginnen’ (Gereformeerd Kerkboek2006 gez. 154).

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn