November 2018

EREdienst november2018

 • Jan Smelik bespreekt het lied 'De barmhartige ziet naar mij om' (Liedboek157e), dat in december het lied van de maand is.
 • De aflevering in de rubriek 'Taal & liturgie' werd geschreven door Ria Borkent.Onder de titel 'Uniek wat komt van God' gaat ze in op kerkzang als oefening in geloof en liefde.
 • Het lied van de maand januari 2019 is een twintigste-eeuws lied uit Amerika. Het werd voor het Liedboek vertaald door Andries Goovaart: 'O, Christus, bron van lentebloei' Liedboek 817. De tekst en melodie worden toegelicht door Jan Smelik
 • Over hetzelfde lied ('O, Christus, bron van lentebloei') componeerde Margaretha Chr. de Jong een uitgebreide koraalbewerking, waarin zij de vijf coupletten van het lied behandelt. Desgewenst kunnen gedeelten als kort voorspel gebruikt worden.

September 2018

EREdienst september 2018

 • Jan Smelik bespreekt het proefschrift 'Heilige gezangen' waarop Jaco van der Knijff in juli jongstleden promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
 • De aflevering in de rubriek 'Taal & liturgie' werd geschreven door Jan Groenleer. Hij stelt vragen bij Liedboek 719: ademt dit lied wel de geest van de Schrift en legt het niet alle gewicht op de geest van de tijd of de sfeer die wij, goed bedoeld, weten te creëren?
 • Bram Veefkind mengt zich in de discussie die recent in het Nederlands Dagblad en het tijdschrift Onderweg gevoerd werd over de vraag of kinderen aan het avondmaal deel mogen nemen.
 • Johan Haaksma schreef een zetting en vier variaties over Liedboek 816, dat in oktober het Lied van de maand is.
 • Anje de Heer bespreekt het Lied van de maand november: 'Hem komt alle eer toe'. Een geluidsopname van dit lied is te vinden op de website www.liedboekcompendium.nl.

Juli 2018

EREdienst juli 2018

 •  Johan Haaksma publiceert het tweede (slot)deel over de kerkliederen van Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw. Hij behandelt daarin een aantal letterkundige aspecten.
 • Ko Joosse schrijft over het digitale compendium bij het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Hij vertelt over achtergronden bij het ontstaan van het compendium, en over de inhouden en het gebruik ervan.
 • René van Loenen geeft een praktijkvoorbeeld hoe een 'werkplaats voor liturgie' in een plaatselijke gemeente kan functioneren. Hij doet dit aan de hand van een Credo dat hij voor zijn gemeente in Culemborg schreef.
 • Anje de Heer bespreekt het lied van de maand september 2018: 'Zout moet ik zijn op aarde' (Gereformeerd Kerkboek 248).
 • De VGK-secretaris publiceert de notulen van de jaarvergadering die op zaterdag 9 juni in Roermond gehouden werd.
 • Als muziekbijlage zijn in het nummer drie liedbewerkingen voor orgel van Wietse Meinardi opgenomen: Liedboek 221 ('Zo vriendelijk en veilig als het licht'), 675 ('Geest van hierboven') en 657 ('Zolang wij ademhalen').

Mei 2018

EREdienst mei 2018

 •  Jan Smelik bespreekt Liedboek 137a, de twintigste-eeuwse bewerking van psalm 137 van Ewald Bash, op de melodie van een volksliedje uit Letland.
 • Menno van der Beek maakte een vertaling van het lied 'And did those feet in ancient time' van William Blake, dat in Engeland als kerklied geldt. Hij gaat tevens in op de intrigerende achtergronden bij dit lied.
 • Anje de Heer schreef een bespreking van Liedboek 63a, het Lied van de maand juli.
 • Johan Haaksma constateert dat zowel in het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk als in het Gereformeerd Kerkboek 2017 het aantal negentiende-eeuwse liederen verminderd is. Een goed moment om eens stil te staan bij het werk van deze dichters.
 • Het nummer bevat verder informatie over de komende VGK-jaarvergadering in Roermond.
 • De muziekbijlage bevat 'Vier miniaturen' bij Liedboek 137a van Luuk Sikkema.

Maart 2018

EREdienst maart 2018

 •  Anje de Heer bespreekt achtergronden bij de negrospiritual ‘Go down, Moses’, waarvan een Nederlandse vertaling in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staat (Liedboek 168). Een lied waarin het thema ‘bevrijdig uit slavernij’ drie betekenislagen heeft.
 • Roeland Smith maakt in zijn artikel ‘Voer voor goede herders’ (rubriek ‘Taal en liturgie’) een vergelijking enerzijds met het lezing van poëzie in het onderwijs en anderzijds het taalgebruik in preken en liederen.
 • Liedboek 695 (‘Heer, raak mij aan het uw adem’) is één van de nieuwe liederen uit Scandinavië die in het Liedboek uit 2013 is opgenomen. Het lied, waarvan Pia Perkö de tekst dichtte, is internationaal bekend, niet in de laatste plaats vanwege de melodie van de Finse componist Ilkka Kuusisto. Jan Smelik bespreekt de ontstaansgeschiedenis en inhoud van het lied, dat in mei 2018 op het rooster staat van het Lied van de maand
 • David de Jong recenseert de dissertatie van Jan Hage: Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging. In het najaar van 2017 verscheen een handelseditie van dit proefschrift.
 • Het nummer besluit met aankondigingen van een aantal nieuwe uitgaven.
 • De muziekbijlage bevat een voorspel, intonatie en drie zettingen van het lied ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (Liedboek 695), gecomponeerd door Geerten van de Wetering.

Januari 2018

EREdienst januari 2018

 •  Sytze de Vries introduceert zijn lied 'In de weldaad van uw woorden', dat hij schreef naar aanleiding van de promotie van Hanna Rijken. Peter Sneep componeerde de melodie, die inclusief een zetting bij het artikel afgedrukt staat
 • In zijn artikel 'Het huis met vele kamers' beschrijft Peter Ouwerkerk het ontstaan van het Huis van de Kerkmuziek, waarin kerkmuzikale organisaties zich onlangs verenigd hebben. Ook gaat hij in op de doelstellingen, de eerste activiteiten en de toekomst van dit huis.
 • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand februari 2018: 'Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here' (Liedboek 272)
 • In de laatste dagen van december 2017 verscheen het langverwachte Gereformeerd Kerkboek. Harmen Trimp geeft een eerste indruk van het boek en maakt er enkele opmerkingen bij
 • De muziekbijlage bevat variaties over Liedboek 565 'Het hoogste woord daalt uit het licht',dat in maart 2018 het Lied van de maand is. De koraalvariaties werden gecomponeerd door Hans van Haeften. U kunt de compositie HIER beluisteren.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn