Index 2020

September 2020

EREdienst_september_2020

 • Johan Haaksma opent het nummer met de gebruikelijke ‘Intonatie’. Hij plaatst het creatieve werk van kerkmusici en liturgen in het perspectief van de Bijbel, een boek vol creativiteit.
 • Hierop volgt het tweede deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de gereformeerde liturgische traditie met betrekking tot lichamelijkheid. In dit tweede deel wordt duidelijk gemaakt wat die evangelische lichamelijke handelingen in de liturgie zijn en wat ze inhouden.
 • Jan Smelik bespreekt het fraaie lied ‘Voor mensen die naamloos’ (Liedboek 647) van Henk Jongerius en Jan Raas, dat lied van de maand oktober 2020 is.
 • De Oosterkerk te Groningen is het zesde gebouw dat Harmen Trimp bespreekt in zijn serie ‘Monumentale gebouwen en orgel van vrijgemaakt-gereformeerde kerken’. Het betreft een karakteristiek gebouw in de stijl van de Amsterdamse School uit 1928.
 • De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Jan Groenleer; hij geeft de gang van zijn gedachten weer naar aanleiding van het gebed uit het Liedboek dat op pagina 920 staat afgedrukt.
 • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Geen windvlaag van buiten’ uit Liederen & Gebeden uit Iona en Glaskow. Dit lied van John Bell, vertaald door Andries Goovaart, staat ook in Hemelhoog en is lied van de maand november.
 • Rien Donkersloot componeerde twee zettingen en drie variaties over het lied ‘Voor mensen die naamloos’ (Liedboek 647).

Juli 2020

EREdienst_juli_2020

 • In de rubriek ‘intonatie’, waarmee EREdienst traditiegetrouw opent, gaat Jan Smelik in op het onderzoek naar het gebruik van liedbundels in christelijke Nederland, waarover het Nederlands Dagblad begin juni berichtte.
 • Johan Haaksma publiceert het tweede deel over orgelbegeleiding in de praktijk. Hij gaat daarin nader in op de wijze waarop de overgang van voorspel naar begeleiding moet verlopen: hoe kun je als organist de gemeente duidelijk aangeven wanneer zij precies moet inzetten? Ook wordt ingegaan op zettingen en alternatieve begeleidingsvormen. Het artikel eindigt met een aantal tips over het begeleiden van niet-strofische liederen.
 • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand augustus: ‘Nu wij uiteengaan’ – Liedboek 423.
 • De rubriek ‘Taal en liturgie’ bevat een bijdrage van René van Loenen. Hij schrijft daarin over zijn liedtekst ‘Gods rijk daalt in de akker neer’. Het is een van de liederen uit zijn bundel In wolken uitgesneden.
 • Onlangs studeerde Aart-Jan de Jong af aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Zijn scriptie handelde over de vraag in hoeverre lichamelijke uitingen die in evangelische groeperingen normaal zijn, ook in een gereformeerde liturgie een plek verdienen. In dit nummer van EREdienst het eerste van een drieluik waarin Aart-Jan de Jong zijn bevinden presenteert.
 • De muziekbijlage gaat over het lied ‘Nu wij uiteengaan’ uit het Liedboek. De componist van de melodie, Christiaan Winter, componeerde drie zettingen en drie bewerkingen.

Mei 2020

EREdienst_mei_2020

 • Het meinummer 2020 van EREdienst opent gewoontegetrouw met een ‘Intonatie’. Deze keer gaat VGK-voorzitter Alle Smith in op de verschillende betekenissen van de term 'intonatie’.
 • Johan Haaksma schreef een tweedelig artikel over het begeleiden van gemeentezang in de praktijk. In het eerste deel gaat hij onder meer in op het belang van een goede cadans, het kiezen van de juiste tempi.
 • Jan Smelik bespreekt Liedboek 378 ‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’, dat het lied van de maand juni is.
 • ‘Maar ik geloof helemaal niet in God’ is de titel van het artikel dat Roeland Smith schreef in de rubriek ‘Taal & liturgie’. Hij deelt daarin inzichten en ervaringen van de bezoeken die de school waaraan hij werkt, gebracht heeft aan Taizé.
 • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Om eenvoudigen van geest’ (Liedboek 996), dat in juli op het rooster van het Lied van de maand staat.
 • Harmen Trimp bespreekt de cd ‘Beresjiet’, waarop Jaap Zwart orgelwerken van Johan Haaksma uitvoert.
 • Verder bevat het nummer de jaarstukken van de secretaris (jaarverslag 2019) en de penningmeester. De jaarvergadering zelf zou op 6 juni gehouden worden, maar is tot nader order uitgesteld.
 • Wouter van Belle componeerde voor dit EREdienst-nummer de muziekbijlage: ‘Om eenvoudigen van geest’ (Liedboek 996) – Meditatie voor orgel over een melodie van Paul Schollaert. Op YouTube-kanaal van de componist heeft hij een video geplaatst waarop hij deze compositie uitvoert op 'zijn' Maarschalkerweerd-orgel in de Sint-Catharinakathedraal van Utrecht. Klik hier om de video te bekijken en te beluisteren.

Maart 2020

EREdienst maart2020

 • In de rubriek 'Intonatie' schrijft Jan Smelik over 'liturgie als opbouwwerk'
 • Is het bekende Lutherlied 'Een vaste burcht' een lied voor de veertigdagentijd? Op deze vraag zoekt Jan Smelik een antwoord. Hij gaat daarbij tevens in op de herkomst en geschiedenis van het lied, dat in de negentiende en twintigste eeuw nogal eens misbruikt is als nationalistisch of protestantse strijdlied
 • De bijdrage van Menno van der Beek in de rubriek 'Taal & liturgie' draagt de titel 'Harop vragen (met Marco R., Andries Knevel en Alex Roeka'.
 • Het lied van de maand mei is 'Nu heeft het oude leven afgedaan' (Liedboek 353). Anje de Heer bespreekt dit lied.
 • De serie 'Monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken' zet Harmen Trimp voort met een artikel over De Fonteinkerk te Haarlem. Het gebouw werd in 1935 gebouwd als bioscoop
 • De muziekbijlage werd gecomponeerd door Gerrit 't Hart. Hij maakte vier bewerkingen van Liedboek 353 ('Nu heeft het oude leven afgedaan'

Januari 2020

EREdienst januari2020

 • Het nummer opent met een intonatie waarin Harmen Trimp ingaat op een vraag die menig vrijgemaakt organist interessant zal vinden: welke organist speelde tijdens de Vrijmakingsvergadering op 11 augustus 1944 in de Lutherse Kerk te ’s-Gravenhage?
 • Vervolgens staat in het nummer aflevering drie van de serie over monumentale kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Harmen Trimp schrijft dit keer over de Waalse Kerk in Maastricht.
 • Het lied van de maand februari 2020 is Liedboek 995 ‘O Vader, trek het lot U aan’, dat besproken wordt door Jan Smelik
 • Anje de Heer geeft en beschrijft een orde van dienst voor de paasnachtviering. Dergelijke diensten zijn binnen de kleine gereformeerde kerken nauwelijks bekend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kerstnachtdienst. Toch is het houden van een paasnachtdienst een goede, zinrijke mogelijkheid.
 • Op het rooster van het lied van de maand staat voor maart het lied ‘In de bloembol is de krokus’ (Liedboek 982). Anje de Heer bespreekt dit lied.
 • Over dit lied componeerde Gerben Mourik een partita die als muziekbijlage in het januarinummer is opgenomen.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn