Maart 2019

EREdienst januari2019

 • Het maartnummer 2019 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik; hij plaatst daarin vraagtekens bij de praktijk om voor aanvang van de kerkdienst het orgel te bespelen.
 • Harmen Trimp opent een artikelenserie over historische kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In de eerste aflevering komt de kerk en het Standaart-orgel (1918) van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Axel aan bod.
 • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’ (Gereformeerd Kerkboek 2017, gez. 260). Een lied van Ria Borkent op de melodie van ‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ (LvK gez. 352, LB 374) van Adr. C. Schuurman. Kees van Eersel componeerde variaties en een zetting over deze melodie, die als muziekbijlage in het maartnummer is opgenomen.
 • Jan Smelik schreef een bespreking over Liedboek 386 ‘Vier met alles wat in je is’, een lied van Fred Kaan op een van oorsprong Jaimacaanse melodie die Doreen Potter bewerkt heeft.
 • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ de bijdrage ‘Keek op de preek’ van Roeland Smith, waarin hij een ‘pedagogisch concept’ bespreekt om het effectief luisteren naar de preek te ondersteunen.
 • Anje de Heer bespreekt tot slot het recent verschenen boek ‘Zingen en zeggen’ van Jan Smelik.

Januari 2019

EREdienst januari2019

 • 'Hoe staan we ervoor?' is de titel waarmee Jan Smelik het nummer opent. Hij bespreekt daarin de huidige liturgische en kerkmuzikale situatie binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.).
 • Anje de Heer bespreekt het lied van de maand februari 2019: 'Geloofd zijt Gij, God onze Heer' (Gereformeerd Kerkboek 179), een lied voor bij de inzameling van de gaven (tekst: André Troost, melodie: Psalm 91).
 • Het lied van de maand maart 2019 is 'Ontferm U over kinderen' uit het Gereformeerd Kerkboek (259). Het lied is een vrije vertaling die Ria Borkent maakte van het Noorse lied 'Miskunn deg over jordens barn' (tekst: Gerd Grønvold Saue, melodie: Ruth Bakke). Jan Smelik schreef een toelichting op het lied.
 • 'Welke plaats heeft het diaconaat in een kerkdienst?' Anje de Heer zoekt een antwoord op deze vraag in haar artikel 'Liturgie & diaconie'.
 • De muziekbijlage over het lied 'Ontferm U over kinderen' (GK 259) is van Willem van Twillert.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn