November 2019

EREdienst_november_2019

  • Erik Zwiep opent het novembernummer een ‘Intonatie’, waarin hij een paar voorzetten geeft om jongeren te interesseren voor het orgel.
  • Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Dit keer besteedt hij aandacht aan de Église Française in Voorburg.
  • Ria Borkent schreef een bijdrage in de rubriek ‘Taal & liturgie’: ‘Noorderlicht. Jij die oprecht geloof, nooit wordt jouw licht gedoofd’.
  • Jan Smelik bespreekt de liederen van de maanden december en januari: Liedboek 326 (‘Van ver, van oudsher aangereikt’) en Liedboek 343 (‘Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt’).
  • De muziekbijlage is gecomponeerd door Dick Sanderman. Hij componeerde een inleiding, koraal en drie variaties over Liedboek 343 (‘Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt’). Een opname daarvan is te beluisteren via deze link.

September 2019

EREdienst__september_2019

   • David de Jong opent het nummer met een intonatie onder de intrigerende titel ‘Paus gezocht (m/v)’.
   • Lydia Vroegindeweij begon tien jaar geleden ‘Orgelkids’, een project om kinderen in aanraking met het orgel te brengen. In haar artikel beschrijft ze de inhoud en groei van deze wereldwijde beweging.
   • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand oktober: ‘O God en Heer almachtig’ (GK 200), een lied van Willem Barnard op de melodie van psalm 130.
   • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ schrijft Jan Groenleer over de relatie tussen poëzie en eredienst.
   • M. te Velde schreef een boekje over het getijdengebed, dat vorig jaar bij de Willem de Zwijgerstichting verscheen. Jan Smelik bespreekt deze toegankelijke en goed leesbare introductie op theorie en praktijk.

Juli 2019

EREdienst juli 2019

   • Redacteur Johan Haaksma opent het nummer met een column onder de titel 'Orgelmuziek voor miljoenen'.
   • Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgel van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In deze aflevering gaat het over de Kleine Kerk te Steenwijk.
   • Anje de Heer bespreekt Liedboek 62a-c, waarmee het rooster 2018-2019 van het Lied van de maand afsluit.
   • Jan Smelik bespreekt het lied ‘Kom, laat ons opgaan’ (Liedboek 1016).Johan Haaksma schreef voor dit EREdienst-nummer een inleiding, drie bewerkingen en een naspel over dit lied.
   • René van Loenen publiceert een artikel over Bonhoeffer in de eredienst.
   • Verder bevat het nummer een verslag van de jaarvergadering op zaterdag 1 juni te Steenwijk.

Mei 2019

EREdienst mei 2019

   • VGK-voorzitter Alle Smith opent het meinummer met een column over de toekomst van de VGK, waarbij hij vooral aandacht vraagt voor het werven van nieuwe, jonge leden.
   • In de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ schrijft Anje de Heer over de twee b’s van een hedendaagse liturgische praktijk: bricoleren en blenden. Wat houden deze begrippen wel en niet in? Beide begrippen hebben te maken met ‘diversiteit’ en de daaraan verbonden uiteenlopende wensen en verlangens.
   • Menno van der Beek publiceert in de rubriek ‘Taal & liturgie’ een bijdrage onder de titel ‘De goede vrouw’. Het gaat over twee mensen die op twee totaal verschillende cruciale momenten niet improviseerden, maar teruggrepen op geraffineerd materiaal dat zijn waarde in het verleden bewezen had.
   • Voor de maand juni staat het lied ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (Liedboek 706) op het liedrooster. Anje de Heer bespreekt dit lied.
   • Jan Smelik bespreekt het lied ‘God, schenk ons de kracht’ (Liedboek 418), de vertaling die Ad den Besten maakte van het Duitse populaire lied ‘Komm, Herr, segne uns’.
   • De muziebijlage bestaat uit een koraal en twee bewerkingen van Gerard de Wit over Liedboek 418 ‘God, schenk ons de kracht’.
   • Verder bevat het nummer informatie over de jaarvergadering van de vereniging op zaterdag 1 juni te Steenwijk. Tevens zijn het jaarverslag 2018 van de VGK-secretaris en de jaarcijfers van de VGK-penningmeester opgenomen.

Maart 2019

EREdienst januari2019

   • Het maartnummer 2019 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik; hij plaatst daarin vraagtekens bij de praktijk om voor aanvang van de kerkdienst het orgel te bespelen.
   • Harmen Trimp opent een artikelenserie over historische kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In de eerste aflevering komt de kerk en het Standaart-orgel (1918) van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Axel aan bod.
   • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’ (Gereformeerd Kerkboek 2017, gez. 260). Een lied van Ria Borkent op de melodie van ‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ (LvK gez. 352, LB 374) van Adr. C. Schuurman. Kees van Eersel componeerde variaties en een zetting over deze melodie, die als muziekbijlage in het maartnummer is opgenomen.
   • Jan Smelik schreef een bespreking over Liedboek 386 ‘Vier met alles wat in je is’, een lied van Fred Kaan op een van oorsprong Jaimacaanse melodie die Doreen Potter bewerkt heeft.
   • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ de bijdrage ‘Keek op de preek’ van Roeland Smith, waarin hij een ‘pedagogisch concept’ bespreekt om het effectief luisteren naar de preek te ondersteunen.
   • Anje de Heer bespreekt tot slot het recent verschenen boek ‘Zingen en zeggen’ van Jan Smelik.

Januari 2019

EREdienst januari2019

  • 'Hoe staan we ervoor?' is de titel waarmee Jan Smelik het nummer opent. Hij bespreekt daarin de huidige liturgische en kerkmuzikale situatie binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.).
  • Anje de Heer bespreekt het lied van de maand februari 2019: 'Geloofd zijt Gij, God onze Heer' (Gereformeerd Kerkboek 179), een lied voor bij de inzameling van de gaven (tekst: André Troost, melodie: Psalm 91).
  • Het lied van de maand maart 2019 is 'Ontferm U over kinderen' uit het Gereformeerd Kerkboek (259). Het lied is een vrije vertaling die Ria Borkent maakte van het Noorse lied 'Miskunn deg over jordens barn' (tekst: Gerd Grønvold Saue, melodie: Ruth Bakke). Jan Smelik schreef een toelichting op het lied.
  • 'Welke plaats heeft het diaconaat in een kerkdienst?' Anje de Heer zoekt een antwoord op deze vraag in haar artikel 'Liturgie & diaconie'.
  • De muziekbijlage over het lied 'Ontferm U over kinderen' (GK 259) is van Willem van Twillert.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn