EREdienst juni 2024

EREdienst juni 2024

Het juninummer van EREdienst is verschenen. Het opent met een ‘intonatie’ (column) van Harmen Trimp. Hij vraagt daarin aandacht voor het zorgvuldig formuleren van de voorbeden. Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar hebben we het over’. In deze aflevering over het wat en hoe van muziek in de kerkdienst. Ook als het gaat over de muziekvormen die je gebruikt in de dienst, is er een nauwe relatie tussen functie en vorm.

Vervolgens bevat het nummer In het derde en laatste deel van de serie ‘De glorie van God en de kerkdienst’ van Jan Smelik. Daarin staat de vraag centraal welke betekenis Calvijns eis van ‘gewicht en grootsheid’ heeft voor de huidige praktijk.

Roeland Scherff gaat in de rubriek ‘Kerk & popmuziek’ in op harmonische aspecten in de popmuziek, en wat die betekenen voor de kerkmuziek.

De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Harrie de Hullu: wat zijn goede woorden om de kerkdienst te beginnen?

Jan Smelik staat stil bij het overlijden van Frans Hoogland, die lange tijd penningmeester was van de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten.

Het nummer sluit af met de rubrieken ‘Uitgelezen’ en ‘berichten’
De muziekbijlage bevat een koraalprelude, een koorzetting en een orgelzetting van Jeroen de Haan over Liedboek 815 (‘Het eerste licht raakt Jakob aan’).

Afbeelding