Informatie Jaarvergadering 3 juni 2023 te Leeuwarden

Informatie Jaarvergadering 3 juni 2023 te Leeuwarden

Dagagenda

Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 20, Leeuwarden)
10.30-11.00 Ontvangst
11.00-11.30 Demonstratie Adema-orgel
11.30-12.30 Huishoudelijke vergadering (zie EREdienst jrg. 50 nr. 2 – april 2023, blz. 20-25)
12.30-13.00 Middaggebed (bespeeld wordt het Cavaillé-Coll-orgel)
13.00-14.00 Lunch en wandeling naar de Grote of Jacobijnerkerk

Grote of Jacobijnerkerk (Bredeplaats 4, Leeuwarden)
14.00-15.00 Concert
15.00 Sluiting en nazit

Aan deze dag wordt meegewerkt door de organisten Peter van der Zwaag en Wietse Ouwejan

LUNCH

LET OP wie wil deelnemen aan de lunch wordt verzocht dit uiterlijk woendagmorgen 31 mei vóór 10.00 uur per e-mail aan de VGK-secretaris door te geven:
secretariaat@eredienst.com

Afbeelding

Het Müller-orgel in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Foto: Jan Smelik