‘Zingen over Geluk’ – 54 liederen bij de Heidelbergse Catechismus

‘Zingen over Geluk’ – 54 liederen bij de Heidelbergse Catechismus

De Hengelose predikant en dichter Robert Roth (1965) heeft 54 liederen gemaakt bij de Heidelbergse catechismus. Vier componisten hebben de teksten op muziek gezet. Het project is bijna klaar. Hij is een doneeractie begonnen om alle liederen op film op te nemen.

‘Jarenlang is er in gereformeerde kerken gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus. Ook voor het kerkelijk onderwijs aan jongeren werd de catechismus gebruikt. Dat heeft veel goeds opgeleverd. Tegenwoordig vinden veel kerk dat de catechismus is plat gepreekt of meer goed geschikt is voor kerkelijk onderwijs’, zegt Robert Roth. ‘Al er zijn ook kerkgenootschappen waar nog steeds op zondagmiddag uit de Heidelbergse Catechismus wordt gepreekt.’

Ook al verdwijnt de catechismus uit beeld, de inhoud ervan valt niet meteen uit onze geloofsbeleving of ons denken weg. Het is voor veel christenen iets waar ze als vanzelf op terugvallen of er in ieder geval nog goed van op de hoogte zijn.

‘In die omstandigheden ben ik in 2017 begonnen met het schrijven van teksten bij de Heidelbergse Catechismus’, zegt Roth. ‘Het zijn geen berijmingen. Ik heb verschillende catechismusberijmingen gezien, maar die overtuigden me niet. Ik heb teksten bij de catechismus geschreven. Dat brengt mee dat je je al zingend verhoudt met de inhoud van dit belijdenisgeschrift van de kerk. Vragend, belijdend, prijzend, klagend, zoekend, biddend, op verschillende manieren zijn de teksten vormgegeven. Daarmee komt het in de buurt van een facet van belijden, dat binnen de theologie doxologie wordt genoemd, lofprijzing. Het is niet alleen maar lofprijzing en beaming. Zingend verhoudt de gemeente zich met het belijden van de kerk. Het voorbeeld dat u hier kunt downloaden, is de compositie van Adriaan Koops op het naamdicht bij Zondag 15 (vraag en antwoord 39). Overigens is het goed mogelijk om de liederen ook te gebruiken zonder dat je de betreffende Zondag van de catechismus erbij leest. De liederen staan voor geloofsinhouden die in de liturgie hun eigen plek kunnen krijgen.’

Roth heeft vier componisten gevraagd om zijn teksten op muziek te zetten: David de Jong, Adriaan Koops, Peter Sneep en Arjan Uitbeijerse. ‘Alle vier hebben ze een brede ervaring en kennis van kerkmuziek, maar ook heeft ieder een geheel eigen benadering en stijl. Het is een mooi geheel geworden.’

Het is de bedoeling om de liederen op een website te presenteren met teksten en begeleidingszettingen, met PowerPoint voor gemeentezang. Daarbij wordt elk lied opgenomen op film, om de sitebezoeker een goede indruk te geven van de liederen. Daarvoor is € 2.500,– nodig. Wie dit project een warm hart toedraagt, kan financieel bijdragen via

https://www.doneeractie.nl/liederen-over-geluk/-64442

Afbeelding