Juli 2021

Juli 2021

Het julinummer 2021 opent met een ‘Intonatie’ van Jan Smelik: sommige liederen zijn voor ons gevoel sterk verbonden met bepaalde tijden van het liturgisch jaar, maar is dat altijd wel terecht? In 2020 promoveerde Japser Bosma op een proefschrift over de...
Mei 2021

Mei 2021

Het meinummer opent met een column van Johan Haaksma over de relatie tussen de vierde bede van et Onzevader en het avondmaal. Jan Smelik bespreekt De Nieuwe Psalmberijming. Bij alle waardering voor de inzet en het doel om het Geneefse psalter te behouden, is hij er...
Maart 2021

Maart 2021

Het maartnummer opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de coronacrisis dwingt ons met andere ogen naar de zondagse eredienst te kijken, bijvoorbeeld naar de betekenis van de handdruk voorafgaande aan de dienst. In tegenstelling tot vroeger is er nu een overvloed...