juni 2023

juni 2023

Het juninummer opent met een ‘intonatie’ over liedboekdagen en kerkmuziek op radio. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Statenberijming gereed kwam. Jan Smelik onderzocht in hoeverre deze berijming beïnvloed is door de Verlichting, zoals regelmatig beweerd wordt....
april 2023

april 2023

Het aprilnummer opent met een ‘intonatie’. Daarin reageert Jan Smelik op de suggestie om votum en groet aan het begin van de dienst om te draaien. Errit van der Heide publiceert het tweede deel van zijn artikel ‘Tot Wie wij bidden’, over Godsbeelden die af te leiden...