Welkom

op de website van het tijdschrift EREdienst

De Stichting

Klik voor
meer informatie

Het bestuur

Klik voor
meer informatie

Abonnee worden?

Klik om te mailen naar
secretariaat@eredienst.com

Actueel

Nieuws

EREdienst juni 2024

EREdienst juni 2024

Het juninummer van EREdienst is verschenen. Het opent met een ‘intonatie’ (column) van Harmen Trimp. Hij vraagt daarin aandacht voor het zorgvuldig formuleren van de voorbeden. Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar hebben we het over’. In deze aflevering over het wat en hoe van muziek in de kerkdienst. Ook als het gaat over de muziekvormen die je gebruikt in de dienst, is er een nauwe relatie tussen functie en vorm. Vervolgens bevat het nummer In het derde en laatste deel van de serie ‘De glorie van God en de kerkdienst’ van Jan Smelik. Daarin staat de vraag centraal welke ... Lees verder

Over het tijdschrift…

Over het tijdschrift…

EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden. Doelgroep van het blad zijn kerkmusici, liturgiecommissies, predikanten, kerkenraden en allen die op een of andere wijze bij de kerkdienst betrokken zijn. U treft in het blad artikelen aan over zowel de liturgie als de kerkmuziek. Er worden liederen besproken in het kader van 'Lied van de maand'. Elk nummer bevat voor organisten een muziekbijlage met liedbewerkingen. Er is een rubriek 'Taal & liturgie', waaraan diverse auteurs/dichters bijdragen. Verder heeft het blad de rubrieken 'Kerk & popmuziek' en 'Steunpunt ... Lees verder

EREdienst februari 2024

EREdienst februari 2024

Het februarinummer 2024 opent met een ‘Intonatie’ waarin Jan Smelik zo zijn twijfels heeft wanneer organisten tijdens de gemeentezangbegeleiding ‘spelen naar de woorden’. Tevens opent hij een driedelige serie onder de titel ‘De glorie van God en de kerkdienst’. De woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid) betrok Calvijn op het karakter van de psalmmelodieën. Smelik betoogt dat deze woorden eveneens de visie van Calvijn op de liturgie typeren. Anje de Heer geeft informatie over het veertigdagenproject ‘Tussen hoop en wanhoop - veertig dagen met Jeremia’ van Steunpunt ... Lees verder

In het nieuwste nummer

EREdienst juni 2024

EREdienst juni 2024

Het juninummer van EREdienst is verschenen. Het opent met een ‘intonatie’ (column) van Harmen Trimp. Hij vraagt daarin aandacht voor het zorgvuldig formuleren van de voorbeden. Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar hebben we het over’. In deze aflevering over het wat en hoe van muziek in de kerkdienst. Ook als het gaat over de muziekvormen die je gebruikt in de dienst, is er een nauwe relatie tussen functie en vorm. Vervolgens bevat het nummer In het derde en laatste deel van de serie ‘De glorie van God en de kerkdienst’ van Jan Smelik. Daarin staat de vraag centraal welke betekenis Calvijns eis van ‘gewicht en grootsheid’ heeft voor de huidige praktijk. Roeland Scherff gaat in de rubriek ‘Kerk & popmuziek’ in op harmonische aspecten in de popmuziek, en wat die betekenen voor de kerkmuziek. De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Harrie de Hullu: wat zijn goede woorden om de kerkdienst te beginnen? Jan Smelik staat stil bij het overlijden van Frans Hoogland, die lange tijd penningmeester was van de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten. Het nummer sluit af met de rubrieken ‘Uitgelezen’ en ‘berichten’ De muziekbijlage bevat een koraalprelude, een koorzetting en een orgelzetting van Jeroen de Haan over Liedboek 815 (‘Het eerste licht raakt Jakob aan’).