Welkom

op de website van de VGK

De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici heeft tot doel ‘het bestuderen van bijbelse en historische gegevens ten aanzien van de eredienst en het bevorderen van een goede en stijlvolle verzorging van het muzikale deel van de eredienst’.

De vereniging

Klik voor
meer informatie

Het bestuur

Klik voor
meer informatie

Lid worden?

Klik om te mailen naar
secretariaat@eredienst.com

Actueel

Nieuws

Jaarvergadering 4 september 2021

Jaarvergadering 4 september 2021

De eerstkomende algemene ledenvergadering van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici wordt gehouden op zaterdag 4 september in Apeldoorn. Evenals voorgaande jaren wordt deze dag samen met de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici. Het was vorig jaar de bedoeling om de jaarvergadering in Apeldoorn te houden, en er was al een complete daginvulling gerealiseerd. Dit programma zal nu op 4 september uitgevoerd worden. De morgenvergadering vindt plaats in de Julianakerk, de middagvergadering in de Grote Kerk. Meer informatie volgt. Lees verder

EREdienst digitaal

EREdienst digitaal

Veel tijdschriften en kranten worden tegenwoordig niet alleen in gedrukte maar ook in digitale vorm aangeboden. De VGK heeft vanaf heden ook een digitale editie van haar tijdschrift EREdienst (zie in het hoofdmenu onder 'Tijdschrift'). Deze editie is exact aan de gedrukte versie, maar wordt in de vorm van flipbooks aangeboden. Deze flipbooks zijn responsive, wat betekent dat ze zich aanpassen aan de breedte van het scherm, waardoor ze geschikt zijn om te lezen op tablets, mobiele telefoons, et cetera. Abonnees en VGK-leden hebben in 2021 toegang tot EREdienst digitaal. Zij moeten zich ... Lees verder

NIEUW!! Orgelbewerkingen van liederen uit het Liedboek (2013)

NIEUW!! Orgelbewerkingen van liederen uit het Liedboek (2013)

In 2013 verscheen het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, waarin een behoorlijk aantal nieuwe liederen staat. Veel organisten zijn naarstig op zoek naar orgelbewerkingen over deze liederen. De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici heeft sinds 2013 regelmatig componisten uitgenodigd om voor het verenigingstijdschrift EREdienst een muziekbijlage te componeren over een lied uit het Liedboek. Zestien van deze bijlagen heeft de VGK nu gebundeld, zodat ze ook beschikbaar komen voor niet-VGK-leden.De bundel biedt abonnees van EREdienst de muziekbijlagen in een groter en beter leesbaar Lees verder

In het nieuwste nummer

Maart 2021

Maart 2021

Het maartnummer opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de coronacrisis dwingt ons met andere ogen naar de zondagse eredienst te kijken, bijvoorbeeld naar de betekenis van de handdruk voorafgaande aan de dienst. In tegenstelling tot vroeger is er nu een overvloed aan liederen en liedbundels voor kerkelijk gebruik beschikbaar. Anje de Heer stelt in haar artikel ‘Overvloed of overspoeld?’ de vraag of er een basisrepertoire aan liederen moet komen. Jan Smelik bespreekt gezang 204 uit het Gereformeerd Kerkboek; het betreft een nieuwe, vrije versie van ‘Mijn verlosser hangt aan het kruis’. De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat in dit nummer een bijdrage van Menno van der Beek. Hij presenteert zijn gedicht ‘De zeven werken van barmhartigheid’, geschreven op verzoek van de liturgiecommissie van de GKv en later opgenomen in de veertigdagenkalender 2021 van de PKN. Voor de maand mei staat Liedboek 351 ‘In U zijn wij begrepen’ op het rooster Lied van de maand. Anje de Heer bespreekt dit lied. Gijsbert Kok schreef op verzoek van de redactie een muziekbijlage over dit lied, dat de melodie heeft van Liedboek 544 ‘Christus naar wie wij heten’. In de rubriek ‘Nieuwe uitgaven’ wordt Aanbidden met Ambrosius in de Vroege Kerk van M.A. van Willigen besproken door Jan Smelik. Verder bevat het nummer berichten uit de vereniging en de wereld van kerkmuziek en orgel. Neem een kijkje in het nummer: