Welkom

op de website van het tijdschrift EREdienst

De Stichting

Klik voor
meer informatie

Het bestuur

Klik voor
meer informatie

Abonnee worden?

Klik om te mailen naar
secretariaat@eredienst.com

Actueel

Nieuws

Over het tijdschrift…

Over het tijdschrift…

EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden. Doelgroep van het blad zijn kerkmusici, liturgiecommissies, predikanten, kerkenraden en allen die op een of andere wijze bij de kerkdienst betrokken zijn. U treft in het blad artikelen aan over zowel de liturgie als de kerkmuziek. Er worden liederen besproken in het kader van 'Lied van de maand'. Elk nummer bevat voor organisten een muziekbijlage met liedbewerkingen. Er is een rubriek 'Taal & liturgie', waaraan diverse auteurs/dichters bijdragen. Verder heeft het blad de rubrieken 'Kerk & popmuziek' en 'Steunpunt ... Lees verder

EREdienst april 2024

EREdienst april 2024

In de openingscolumn van het aprilnummer wijst Jan Smelik op een wetenschappelijk onderzoek dat aanleiding kan zijn om het gebruik van ingeblikte muziek (YouTube, etc.) in kerkdiensten minder enthousiast te omarmen. Vervolgens het tweede deel van zijn drieluik over de glorie van God en de kerkdienst. In deze aflevering wordt gezocht naar de Bijbelse achtergrond van Calvijns woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid), die volgens de reformator de psalmmelodieën en – zoals in deel 1 betoogd is – de hele kerkdienst dienden te kenmerken. ‘Maar dan ook de hele tijd’, zo luidt de ... Lees verder

EREdienst februari 2024

EREdienst februari 2024

Het februarinummer 2024 opent met een ‘Intonatie’ waarin Jan Smelik zo zijn twijfels heeft wanneer organisten tijdens de gemeentezangbegeleiding ‘spelen naar de woorden’. Tevens opent hij een driedelige serie onder de titel ‘De glorie van God en de kerkdienst’. De woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid) betrok Calvijn op het karakter van de psalmmelodieën. Smelik betoogt dat deze woorden eveneens de visie van Calvijn op de liturgie typeren. Anje de Heer geeft informatie over het veertigdagenproject ‘Tussen hoop en wanhoop - veertig dagen met Jeremia’ van Steunpunt ... Lees verder

In het nieuwste nummer

EREdienst april 2024

EREdienst april 2024

In de openingscolumn van het aprilnummer wijst Jan Smelik op een wetenschappelijk onderzoek dat aanleiding kan zijn om het gebruik van ingeblikte muziek (YouTube, etc.) in kerkdiensten minder enthousiast te omarmen. Vervolgens het tweede deel van zijn drieluik over de glorie van God en de kerkdienst. In deze aflevering wordt gezocht naar de Bijbelse achtergrond van Calvijns woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid), die volgens de reformator de psalmmelodieën en – zoals in deel 1 betoogd is – de hele kerkdienst dienden te kenmerken. ‘Maar dan ook de hele tijd’, zo luidt de titel van de bijdrage van Menno van der Beek in de rubriek ‘Taal en liturgie’. Zijn artikel loopt op in ‘Horae’, een fraaie serie van acht kwatrijnen, alle met een extra staartregel, en als geheel genoemd naar de acht diensten van de kloosters. Het toenemende gebruik van popmuziekstijlen en -instrumentarium in kerkdiensten vraagt om een doordenking van de verhouding tussen klassieke muziek en popmuziek. Roeland Scherff schrijft hierover in de rubriek ‘Kerk en popmuziek’. In hoeverre kun je klassieke muziek en popmuziek met elkaar vergelijken? Hoe beoordeel je beide fenomenen? Wat betekent dat voor de kerkmuzikale praktijk? De bundel Psalmen anders bevat een aantal nieuwe psalmbewerkingen op Geneefse melodieën. Soms betreft het een bewerking die je een nieuwe berijming kunt noemen, soms gaat het om een lied naar aanleiding van gedeelten uit de Psalm. Anje de Heer bespreekt deze liederen en in het bijzonder de bewerking van Psalm 134 van Sytze de Vries. Verder bevat het aprilnummer de rubriek ‘Uitgelezen’ en 'Berichten'. De muziekbijlage bestaat uit bewerkingen van Liedboek 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’ van Cees-Willem van Vliet.