Welkom

op de website van de VGK

De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici heeft tot doel ‘het bestuderen van bijbelse en historische gegevens ten aanzien van de eredienst en het bevorderen van een goede en stijlvolle verzorging van het muzikale deel van de eredienst’.

De vereniging

Klik voor
meer informatie

Het bestuur

Klik voor
meer informatie

Lid worden?

Klik om te mailen naar
secretariaat@eredienst.com

Actueel

Nieuws

EREdienst digitaal

EREdienst digitaal

Veel tijdschriften en kranten worden tegenwoordig niet alleen in gedrukte maar ook in digitale vorm aangeboden. De VGK heeft vanaf heden ook een digitale editie van haar tijdschrift EREdienst (zie in het hoofdmenu onder 'Tijdschrift'). Deze editie is exact aan de gedrukte versie, maar wordt in de vorm van flipbooks aangeboden. Deze flipbooks zijn responsive, wat betekent dat ze zich aanpassen aan de breedte van het scherm, waardoor ze geschikt zijn om te lezen op tablets, mobiele telefoons, et cetera. Abonnees en VGK-leden hebben in 2021 toegang tot EREdienst digitaal. Zij moeten zich ... Lees verder

NIEUW!! Orgelbewerkingen van liederen uit het Liedboek (2013)

NIEUW!! Orgelbewerkingen van liederen uit het Liedboek (2013)

In 2013 verscheen het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, waarin een behoorlijk aantal nieuwe liederen staat. Veel organisten zijn naarstig op zoek naar orgelbewerkingen over deze liederen. De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici heeft sinds 2013 regelmatig componisten uitgenodigd om voor het verenigingstijdschrift EREdienst een muziekbijlage te componeren over een lied uit het Liedboek. Zestien van deze bijlagen heeft de VGK nu gebundeld, zodat ze ook beschikbaar komen voor niet-VGK-leden.De bundel biedt abonnees van EREdienst de muziekbijlagen in een groter en beter leesbaar Lees verder

In het nieuwste nummer

November 2020

November 2020

  • De column van Harmen Trimp draagt de titel 'We zijn weer terug bij af', en gaat over het achterwege laten van gemeentezang vanwege de coronacrisis.
  • Hierop volgt het derde deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de gereformeerde liturgische traditie met betrekking tot lichamelijkheid. In dit slotdeel geeft de schrijver zijn visie op welke lichamelijke aanbiddingsvormen passend zijn in een kerkdienst die zich wil bewegen in de traditie van Calvijn.
  • 'Door goede machten trouw en stil omgeven' (Liedboek 511) staat voor december op het rooster van het Lied van de maand. Jan Smelik bespreekt de indrukwekkende liedtekst van Dietrich Bonhoeffer en de  melodie van Adriaan C. Schuurman.
  • Ria Borkent levert in dit nummer een bijdrage in de rubriek 'Taal & liturgie'. Ze staat stil bij de tiende sterfdag van Willem Barnard.
  • Het lied van de maand is in januari 2021"'Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria' uit het Gereformeerd Kerkboekgez. 194. Tekst en melodie worden toegelicht door Anje de Heer.
  • Op de jaarvergadering van 12 september jongstleden hield Anje de Heer een lezing over kerkmuziek in coronatijd. Een schriftelijke versie daarvan is in EREdienst opgenomen.
  • In het novembernummer zijn tevens de notulen van de 46ste Algemene Ledenvergadering van 12 september 2020 in Amersfoort opgenomen.
  • Tot slot schrijft Ties Wildeboer over de nauwe samenwerking tussen VGK-district 1 en KVOK-afdeling Groningen.