Welkom

op de website van de VGK

De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici heeft tot doel ‘het bestuderen van bijbelse en historische gegevens ten aanzien van de eredienst en het bevorderen van een goede en stijlvolle verzorging van het muzikale deel van de eredienst’.

De vereniging

Klik voor
meer informatie

Het bestuur

Klik voor
meer informatie

Lid worden?

Klik om te mailen naar
secretariaat@eredienst.com

Actueel

Nieuws

Informatie Jaarvergadering 3 juni 2023 te Leeuwarden

Informatie Jaarvergadering 3 juni 2023 te Leeuwarden

Dagagenda Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 20, Leeuwarden) 10.30-11.00 Ontvangst 11.00-11.30 Demonstratie Adema-orgel 11.30-12.30 Huishoudelijke vergadering (zie EREdienst jrg. 50 nr. 2 - april 2023, blz. 20-25) 12.30-13.00 Middaggebed (bespeeld wordt het Cavaillé-Coll-orgel) 13.00-14.00 Lunch en wandeling naar de Grote of Jacobijnerkerk Grote of Jacobijnerkerk (Bredeplaats 4, Leeuwarden) 14.00-15.00 Concert 15.00 Sluiting en nazit Aan deze dag wordt meegewerkt door de organisten Peter van der Zwaag en Wietse Ouwejan LUNCH LET OP wie wil deelnemen aan de lunch wordt ... Lees verder

‘Zingen over Geluk’ – 54 liederen bij de Heidelbergse Catechismus

‘Zingen over Geluk’ – 54 liederen bij de Heidelbergse Catechismus

De Hengelose predikant en dichter Robert Roth (1965) heeft 54 liederen gemaakt bij de Heidelbergse catechismus. Vier componisten hebben de teksten op muziek gezet. Het project is bijna klaar. Hij is een doneeractie begonnen om alle liederen op film op te nemen. ‘Jarenlang is er in gereformeerde kerken gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus. Ook voor het kerkelijk onderwijs aan jongeren werd de catechismus gebruikt. Dat heeft veel goeds opgeleverd. Tegenwoordig vinden veel kerk dat de catechismus is plat gepreekt of meer goed geschikt is voor kerkelijk onderwijs’, zegt Robert Roth. ... Lees verder

EREdienst digitaal

EREdienst digitaal

Veel tijdschriften en kranten worden tegenwoordig niet alleen in gedrukte maar ook in digitale vorm aangeboden. De VGK heeft vanaf heden ook een digitale editie van haar tijdschrift EREdienst (zie in het hoofdmenu onder 'Tijdschrift'). Deze editie is exact aan de gedrukte versie, maar wordt in de vorm van flipbooks aangeboden. Deze flipbooks zijn responsive, wat betekent dat ze zich aanpassen aan de breedte van het scherm, waardoor ze geschikt zijn om te lezen op tablets, mobiele telefoons, et cetera. Abonnees en VGK-leden hebben in 2021 toegang tot EREdienst digitaal. Zij moeten zich ... Lees verder

In het nieuwste nummer

april 2023

april 2023

Het aprilnummer opent met een ‘intonatie’. Daarin reageert Jan Smelik op de suggestie om votum en groet aan het begin van de dienst om te draaien. Errit van der Heide publiceert het tweede deel van zijn artikel ‘Tot Wie wij bidden’, over Godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed. De liederen van de maanden mei en juni komen beide uit ‘Psalmen anders’ (104c en 150d), en worden door Jan Smelik besproken. De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Menno van der Beek onder de titel ‘Liturgische stappen zetten’. Op 1 mei fuseren de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Anje de Heer doet in de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ een aantal zinvolle suggesties om de kerkdienst vorm te geven, waarin deze fusie gemarkeerd wordt. Op zaterdag 3 juni hoopt de VGK haar jaarvergadering te houden in Leeuwarden. Meer info volgt op deze site. In EREdienst staat het bestuursvoorstel om de vereniging op te heffen en het tijdschrift onder te brengen bij een stichting. Tevens bevat het aprilnummer het jaarverslag 2022 en de jaarcijfers. Als muziekbijlage zijn bewerkingen en zettingen opgenomen die Luuk Sikkema schreef bij Liedboek 991 ‘De eersten zijn de laatsten’.