Tijdschrift EREdienst

Tijdschrift EREdienst

Het tijdschrift

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de oneven maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie.
Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

Het blad bevat artikelen over zowel de liturgie als de kerkmuziek. Er worden liederen besproken in het kader van ‘Lied van de maand’. Elk nummer bevat voor organisten een muziekbijlage met liedbewerkingen. Er is een rubriek ‘Taal & liturgie’, waaraan diverse auteurs/dichters bijdragen. Verder heeft het blad de rubrieken ‘Kerk & popmuziek’ en ‘Steunpunt Liturgie/Kerkpunt’. Er worden actuele berichten opgenomen die het brede veld van de kerkdienst, liturgische muziek en de orgelcultuur bestrijken.
Het blad richt zich in het bijzonder op lezers die zich verwant voelen met de gereformeerde theologie en traditie.

Redactie

De redactie bestaat uit Johan Haaksma uit Soest, Harmen Trimp uit Groningen en hoofdredacteur Jan Smelik uit Steenwijk.

Het adres van de redactie:
Redactie EREdienst
p/a H. van Steenwijck de oude straat 10
8331 KK STEENWIJK
e-mail: redactie@eredienst.com

Kopij

Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement

Een abonnement op EREdienst kost 45 euro per jaargang. Voor een abonnement mail naar secretariaat@eredienst.com
Abonnees hebben tevens toegang tot EREdienst digitaal, dat wil zeggen: tot alle digitale versies van EREdienst vanaf januari 2015. Hiervoor dient men zich eenmalig te registreren via: https://www.eredienst.com/registreren/

Digitale versies (bijv. pdf’s) van artikelen worden niet verstrekt. Wel kan men (voor zover voorradig) een los nummer aanschaffen voor 9 euro. U kunt het gewenste nummer aanvragen via redactie@eredienst.com

Inhoud laatste en eerdere nummers

 

EREdienst juni 2024

EREdienst juni 2024

Het juninummer van EREdienst is verschenen. Het opent met een ‘intonatie’ (column) van Harmen Trimp. Hij vraagt daarin aandacht voor het zorgvuldig formuleren van de voorbeden. Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar hebben we het over’. In deze aflevering over het wat en hoe van muziek in de kerkdienst. Ook als het gaat over de muziekvormen die je gebruikt in de dienst, is er een nauwe relatie tussen functie en vorm. Vervolgens bevat het nummer In het derde en laatste deel van ... Lees verder

EREdienst april 2024

EREdienst april 2024

In de openingscolumn van het aprilnummer wijst Jan Smelik op een wetenschappelijk onderzoek dat aanleiding kan zijn om het gebruik van ingeblikte muziek (YouTube, etc.) in kerkdiensten minder enthousiast te omarmen. Vervolgens het tweede deel van zijn drieluik over de glorie van God en de kerkdienst. In deze aflevering wordt gezocht naar de Bijbelse achtergrond van Calvijns woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid), die volgens de reformator de psalmmelodieën en – zoals in ... Lees verder

EREdienst februari 2024

EREdienst februari 2024

Het februarinummer 2024 opent met een ‘Intonatie’ waarin Jan Smelik zo zijn twijfels heeft wanneer organisten tijdens de gemeentezangbegeleiding ‘spelen naar de woorden’. Tevens opent hij een driedelige serie onder de titel ‘De glorie van God en de kerkdienst’. De woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid) betrok Calvijn op het karakter van de psalmmelodieën. Smelik betoogt dat deze woorden eveneens de visie van Calvijn op de liturgie typeren. Anje de Heer geeft informatie ... Lees verder

december 2023

december 2023

Het decembernummer opent met een column waarin Johan Haaksma pleit beter te luisteren naar het kerkmuzikale gedachtengoed van Calvijn. Tevens bevat het nummer deel 2 van het tweeluik ‘Max Reger en zijn koraalvoorspelen’ van Johan Haaksma. In dit deel gaat hij in op het liturgisch gebruik van Regers koraalbewerkingen, en op uitvoeringsaspecten van deze muziek. Hij concentreert zich daarbij vooral op de koraalbewerkingen van Reger die voor amateurorganisten goed speelbaar zijn. Jan ... Lees verder

oktober 2023

oktober 2023

Het oktobernummer 2023 van EREdienst opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de tijd van het psalmbriefje is voorbij maar hopelijk betekent dat niet een liturgie zonder psalmen. Jan Smelik schrijft over het orgelspel voor de dienst. Hoe is die praktijk ontstaan en welke visies waren er? In het klassiek-gereformeerde avondmaalsformulier hebben woorden uit psalm 103 een plek in de dankzegging na de viering. Jan Groenleer vraagt zich af of niet heel psalm 103 een rol zou kunnen ... Lees verder

augustus 2023

augustus 2023

Harmen Trimp opent het nummer met een column (‘Intonatie’) naar aanleiding van het feit dat het dit jaar 90 jaar geleden is dat de generale synode van Middelburg een orde van dienst vaststelde, die daarna decennialang gevolgd werd binnen de gereformeerde kerken. De Nederlandse Gereformeerde Kerken, die op 1 mei ontstonden uit een fusie tussen GKv en NGK, hebben een nieuwe kerkorde. Jan Smelik bekeek wat er over liturgie en kerkmuziek in deze kerkorde staat. Hij beschrijft tevens hoe de ... Lees verder

juni 2023

juni 2023

Het juninummer opent met een ‘intonatie’ over liedboekdagen en kerkmuziek op radio. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Statenberijming gereed kwam. Jan Smelik onderzocht in hoeverre deze berijming beïnvloed is door de Verlichting, zoals regelmatig beweerd wordt. Johan Haaksma bespreekt de twee melodieën van ‘Wees geprezen, bron en schenker’ uit het ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ (Liedboek 742). Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar hebben we het ... Lees verder

april 2023

april 2023

Het aprilnummer opent met een ‘intonatie’. Daarin reageert Jan Smelik op de suggestie om votum en groet aan het begin van de dienst om te draaien. Errit van der Heide publiceert het tweede deel van zijn artikel ‘Tot Wie wij bidden’, over Godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed. De liederen van de maanden mei en juni komen beide uit ‘Psalmen anders’ (104c en 150d), en worden door Jan Smelik besproken. De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Menno van ... Lees verder

februari 2023

februari 2023

Welke liederen laat je zingen in cantatediensten? Johan Haaksma opent het februarinummer met een ‘Intonatie’ over deze vraag. Errit van der Heide publiceert het eerste deel van een tweeluik over zijn onderzoek naar godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed in de eredienst. Jan Smelik bespreekt het lied ‘De eersten zijn de laaten’ (Liedboek 991) dat in maart het lied van de maand is. Past dit lied in de veertigdagentijd? Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar ... Lees verder

december 2022

december 2022

Het decembernummer opent met een ‘Intonatie’ van Harmen Trimp over de vraag “Is uw kerk gastvrij?” Het is voor een kerkorganist zinvol geregeld na te denken over de wijze waarop hij/zij de liturgisch-muzikale taken invult. Vooral wanneer men wekelijks diensten moet spelen, kan een organist zomaar verworden tot een automatische piloot, wat dan weer leidt tot de dood in de pot. In zijn artikel ‘Gebruik en ongebruik van voorspelen’ besteedt Jan Smelik aandacht aan de functie van ... Lees verder

oktober 2022

oktober 2022

Het oktobernummer 2022 opent met de column ‘Serenity’, ‘dignity’ en ‘solemnity’ van de hoofdredacteur. Anje de Heer publiceert deel 2 van haar serie over liturgie. Liturgie is er niet alleen als er een dienst is, ze is er al daarvoor, want toen ontstond de basisstructuur, toen werd die ingevuld, toen werd er voorbereid. Vanuit de w van wanneer geredeneerd: liturgie bestaat uit verschillende fasen. Daarover gaat het in deze aflevering. Jan Smelik bespreekt Psalm 145c ('Gij die doet ... Lees verder

augustus 2022

augustus 2022

Het augustusnummer 2022 opent met een intonatie van David de Jong over de schoonheid van Bachs Passacaglia. Anje de Heer begint in dit nummer een serie onder de titel “Liturgie: waar hebben we het over?” In de eerste aflevering schrijft ze – na een algemene inleiding – over liturgie en tijd. David de Jong bespreekt het boek ‘De kerk is wat ze viert’ van Mieke Breij. Voor de maand september staat op het rooster ‘Lied van de maand’ het lied ‘Wij gaan een stapje verder’, waarvan Erik Idema de ... Lees verder

juni 2022

juni 2022

Het juninummer 2022 opent met een ‘intonatie’ van Johan Haaksma: ‘Psalmen om mee te leven’. De Bijbelse oproep ‘Zing de HEER een nieuw lied’ werd en wordt wel aangehaald om het zingen van gezangen Bijbels te funderen. Jan Smelik bespreekt in een artikel wat deze oproep voor de reformatoren betekenden en vooral wat de betekenis ervan is voor de tegenwoordige praktijk. Jan Zwart gaat in deel 2 van zijn tweeluik ‘Beknopte orgelhistorie van de GKv Alkmaar’ in op de Kapelkerk en het ... Lees verder

april 2022

april 2022

Het aprilnummer van EREdienst opent met een Intonatie van de VGK-voorzitter Alle Smith met de titel ‘Extravert en introvert in de kerk’. Daarna volgt deel 1 van een tweedelige artikel van Jan Zwart over de orgelhistorie van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk te Alkmaar. Deze kerkgemeenschap kerkt momenteel in de historische Kapelkerk, maar voorheen kwam zij samen in het gebouw ‘Waakt en Bidt’. Voor dat gebouw bouwde Jan Nierop, die werkzaam was bij orgelbouwer Vermeulen in Alkmaar, een ... Lees verder

februari 2022

februari 2022

Het eerste nummer van jaargang 49 opent met een 'intonatie' van Harmen Trimp over Frits Mehrtens, die honderd jaar geleden geboren werd. De bundel Evangelische Gezangen uit1806 heeft vooral bij gereformeerden nogal een slechte naam. Maar is dat terecht? Jan Smelik geeft daarop een antwoord in het artikel 'En nimmer oude Psalmen zingen? '. Kun je nog wel een lofzang op de schepping zingen? Die vraag kreeg Sytze de Vries voorgelegd en tevens kreeg hij het verzoek een 'klimaatlied' te ... Lees verder

december 2021

december 2021

Het laatste nummer van jaargang 48 opent met een column van Jan Smelik onder de titel ‘Nun komm, der Heiden Heiland’. Hij schreef voor dit EREdienst-nummer ook een toelichting over het lied ‘Het volk dat wandelt in het duister’ (Liedboek 448) van Jan Willem Schulte Nordholt en Frits Mehrtens. De muziekbijlage bestaat uit een prelude, variaties en koraal over dit lied, gecomponeerd door Wouter van der Wilt. Jasper Bosman schreef een proefschrift over de viering van het heilig avondmaal in ... Lees verder

oktober 2021

oktober 2021

Het oktobernummer 2021 van EREdienst opent met een column van Harmen Trimp over Jan Pieterszoon Sweelinck: het standbeeld dat nazi-sympathisant Frans Werner van Sweelinck maakte, verdween na de oorlog in de sculptuurshredder. Maar in oktober wordt een nieuw standbeeld van Neêrlands grootste componist onthuld. Jasper Bosman schrijft een drieluik over de viering van het heilig avondmaal in lokale GKv- en CGK-kerken. In het tweede deel gaat hij in op de persoonlijke beleving van ... Lees verder

Juli 2021

Juli 2021

Het julinummer 2021 opent met een 'Intonatie' van Jan Smelik: sommige liederen zijn voor ons gevoel sterk verbonden met bepaalde tijden van het liturgisch jaar, maar is dat altijd wel terecht? In 2020 promoveerde Japser Bosma op een proefschrift over de viering van het heilig avondmaal in lokale GKv- en CGK-kerken. Hoe wordt het avondmaal in deze kerkverbanden uitgevoerd, ervaren en gewaardeerd en wat kan daarvan geleerd worden? In een driedelige serie presenteert hij zijn ... Lees verder

Mei 2021

Mei 2021

Het meinummer opent met een column van Johan Haaksma over de relatie tussen de vierde bede van et Onzevader en het avondmaal. Jan Smelik bespreekt De Nieuwe Psalmberijming. Bij alle waardering voor de inzet en het doel om het Geneefse psalter te behouden, is hij er niet enthousiast over. Het orgel komt in de gevarenzone, ook omdat tieners afhaken nadat ze aanvankelijk wel orgelles volgden. Het project ‘StayTuned.nu’ wil hierin verandering brengen. Jeroen Koopman en Peter Ouwerkerk ... Lees verder

Maart 2021

Maart 2021

Het maartnummer opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de coronacrisis dwingt ons met andere ogen naar de zondagse eredienst te kijken, bijvoorbeeld naar de betekenis van de handdruk voorafgaande aan de dienst. In tegenstelling tot vroeger is er nu een overvloed aan liederen en liedbundels voor kerkelijk gebruik beschikbaar. Anje de Heer stelt in haar artikel ‘Overvloed of overspoeld?’ de vraag of er een basisrepertoire aan liederen moet komen. Jan Smelik bespreekt gezang 204 uit ... Lees verder

Januari 2021

Januari 2021

De ‘Intonatie’ van de hand van Jan Smelik gaat over de invloed van de coronacrisis op het werk van de organist. Erik Zwiep hield op de jaarvergadering in september 2020 een verhaal over de vesperpraktijk in de PKN van Goes. Voor EREdienst maakte hij daarvan een schriftelijke versie, waarin hij onder meer een aantal waardevolle tips geeft aan wie ook vespers wil organiseren in zijn gemeente. Het lied van de maand februari is Liedboek 406c ‘Holy, holy, holy Lord’. Jan Smelik bespreekt ... Lees verder

November 2020

November 2020

De column van Harmen Trimp draagt de titel 'We zijn weer terug bij af', en gaat over het achterwege laten van gemeentezang vanwege de coronacrisis. Hierop volgt het derde deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de gereformeerde liturgische traditie met betrekking tot lichamelijkheid. In dit slotdeel geeft de schrijver zijn visie op welke lichamelijke aanbiddingsvormen passend zijn in een kerkdienst die zich wil bewegen in de traditie van Calvijn. ... Lees verder

September 2020

September 2020

Johan Haaksma opent het nummer met de gebruikelijke ‘Intonatie’. Hij plaatst het creatieve werk van kerkmusici en liturgen in het perspectief van de Bijbel, een boek vol creativiteit. Hierop volgt het tweede deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de gereformeerde liturgische traditie met betrekking tot lichamelijkheid. In dit tweede deel wordt duidelijk gemaakt wat die evangelische lichamelijke handelingen in de liturgie zijn en wat ze inhouden. Jan ... Lees verder

Juli 2020

Juli 2020

In de rubriek ‘intonatie’, waarmee EREdienst traditiegetrouw opent, gaat Jan Smelik in op het onderzoek naar het gebruik van liedbundels in christelijke Nederland, waarover het Nederlands Dagblad begin juni berichtte. Johan Haaksma publiceert het tweede deel over orgelbegeleiding in de praktijk. Hij gaat daarin nader in op de wijze waarop de overgang van voorspel naar begeleiding moet verlopen: hoe kun je als organist de gemeente duidelijk aangeven wanneer zij precies moet inzetten? Ook ... Lees verder

Mei 2020

Mei 2020

Het meinummer 2020 van EREdienst opent gewoontegetrouw met een ‘Intonatie’. Deze keer gaat VGK-voorzitter Alle Smith in op de verschillende betekenissen van de term 'intonatie’. Johan Haaksma schreef een tweedelig artikel over het begeleiden van gemeentezang in de praktijk. In het eerste deel gaat hij onder meer in op het belang van een goede cadans, het kiezen van de juiste tempi. Jan Smelik bespreekt Liedboek 378 ‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’, dat het lied van de maand ... Lees verder

Maart 2020

Maart 2020

In de rubriek 'Intonatie' schrijft Jan Smelik over 'liturgie als opbouwwerk' Is het bekende Lutherlied 'Een vaste burcht' een lied voor de veertigdagentijd? Op deze vraag zoekt Jan Smelik een antwoord. Hij gaat daarbij tevens in op de herkomst en geschiedenis van het lied, dat in de negentiende en twintigste eeuw nogal eens misbruikt is als nationalistisch of protestantse strijdlied De bijdrage van Menno van der Beek in de rubriek 'Taal & liturgie' draagt de titel 'Harop vragen ... Lees verder

Januari 2020

Januari 2020

Het nummer opent met een intonatie waarin Harmen Trimp ingaat op een vraag die menig vrijgemaakt organist interessant zal vinden: welke organist speelde tijdens de Vrijmakingsvergadering op 11 augustus 1944 in de Lutherse Kerk te ’s-Gravenhage? Vervolgens staat in het nummer aflevering drie van de serie over monumentale kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Harmen Trimp schrijft dit keer over de Waalse Kerk in Maastricht. Het lied van de maand februari 2020 is ... Lees verder

November 2019

November 2019

Erik Zwiep opent het novembernummer een ‘Intonatie’, waarin hij een paar voorzetten geeft om jongeren te interesseren voor het orgel. Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Dit keer besteedt hij aandacht aan de Église Française in Voorburg. Ria Borkent schreef een bijdrage in de rubriek ‘Taal & liturgie’: ‘Noorderlicht. Jij die oprecht geloof, nooit wordt jouw licht gedoofd’. Jan Smelik bespreekt de liederen ... Lees verder

September 2019

September 2019

David de Jong opent het nummer met een intonatie onder de intrigerende titel ‘Paus gezocht (m/v)’. Lydia Vroegindeweij begon tien jaar geleden ‘Orgelkids’, een project om kinderen in aanraking met het orgel te brengen. In haar artikel beschrijft ze de inhoud en groei van deze wereldwijde beweging. Jan Smelik bespreekt het lied van de maand oktober: ‘O God en Heer almachtig’ (GK 200), een lied van Willem Barnard op de melodie van psalm 130. In de rubriek ‘Taal & liturgie’ ... Lees verder

Juli 2019

Juli 2019

Redacteur Johan Haaksma opent het nummer met een column onder de titel 'Orgelmuziek voor miljoenen'. Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgel van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In deze aflevering gaat het over de Kleine Kerk te Steenwijk. Anje de Heer bespreekt Liedboek 62a-c, waarmee het rooster 2018-2019 van het Lied van de maand afsluit. Jan Smelik bespreekt het lied ‘Kom, laat ons opgaan’ (Liedboek 1016).Johan Haaksma ... Lees verder

Mei 2019

Mei 2019

VGK-voorzitter Alle Smith opent het meinummer met een column over de toekomst van de VGK, waarbij hij vooral aandacht vraagt voor het werven van nieuwe, jonge leden. In de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ schrijft Anje de Heer over de twee b’s van een hedendaagse liturgische praktijk: bricoleren en blenden. Wat houden deze begrippen wel en niet in? Beide begrippen hebben te maken met ‘diversiteit’ en de daaraan verbonden uiteenlopende wensen en verlangens. Menno van ... Lees verder

Maart 2019

Maart 2019

Het maartnummer 2019 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik; hij plaatst daarin vraagtekens bij de praktijk om voor aanvang van de kerkdienst het orgel te bespelen. Harmen Trimp opent een artikelenserie over historische kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In de eerste aflevering komt de kerk en het Standaart-orgel (1918) van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Axel aan bod. Anje de Heer bespreekt het lied ‘Heer, voor alle mensen roepen ... Lees verder

Januari 2019

Januari 2019

'Hoe staan we ervoor?' is de titel waarmee Jan Smelik het nummer opent. Hij bespreekt daarin de huidige liturgische en kerkmuzikale situatie binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.). Anje de Heer bespreekt het lied van de maand februari 2019: 'Geloofd zijt Gij, God onze Heer' (Gereformeerd Kerkboek 179), een lied voor bij de inzameling van de gaven (tekst: André Troost, melodie: Psalm 91). Het lied van de maand maart 2019 is 'Ontferm U over kinderen' uit het Gereformeerd ... Lees verder

November 2018

November 2018

Jan Smelik bespreekt het lied 'De barmhartige ziet naar mij om' (Liedboek157e), dat in december het lied van de maand is. De aflevering in de rubriek 'Taal & liturgie' werd geschreven door Ria Borkent.Onder de titel 'Uniek wat komt van God' gaat ze in op kerkzang als oefening in geloof en liefde. Het lied van de maand januari 2019 is een twintigste-eeuws lied uit Amerika. Het werd voor het Liedboek vertaald door Andries Goovaart: 'O, Christus, bron van lentebloei' Liedboek 817. ... Lees verder

September 2018

September 2018

Jan Smelik bespreekt het proefschrift 'Heilige gezangen' waarop Jaco van der Knijff in juli jongstleden promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De aflevering in de rubriek 'Taal & liturgie' werd geschreven door Jan Groenleer. Hij stelt vragen bij Liedboek 719: ademt dit lied wel de geest van de Schrift en legt het niet alle gewicht op de geest van de tijd of de sfeer die wij, goed bedoeld, weten te creëren? Bram Veefkind mengt zich in de discussie die recent in het ... Lees verder

Juli 2018

Juli 2018

 Johan Haaksma publiceert het tweede (slot)deel over de kerkliederen van Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw. Hij behandelt daarin een aantal letterkundige aspecten. Ko Joosse schrijft over het digitale compendium bij het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Hij vertelt over achtergronden bij het ontstaan van het compendium, en over de inhouden en het gebruik ervan. René van Loenen geeft een praktijkvoorbeeld hoe een 'werkplaats voor liturgie' in een plaatselijke ... Lees verder

Mei 2018

Mei 2018

 Jan Smelik bespreekt Liedboek 137a, de twintigste-eeuwse bewerking van psalm 137 van Ewald Bash, op de melodie van een volksliedje uit Letland. Menno van der Beek maakte een vertaling van het lied 'And did those feet in ancient time' van William Blake, dat in Engeland als kerklied geldt. Hij gaat tevens in op de intrigerende achtergronden bij dit lied. Anje de Heer schreef een bespreking van Liedboek 63a, het Lied van de maand juli. Johan Haaksma constateert dat zowel ... Lees verder

Maart 2018

Maart 2018

 Anje de Heer bespreekt achtergronden bij de negrospiritual ‘Go down, Moses’, waarvan een Nederlandse vertaling in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staat (Liedboek 168). Een lied waarin het thema ‘bevrijdig uit slavernij’ drie betekenislagen heeft. Roeland Smith maakt in zijn artikel ‘Voer voor goede herders’ (rubriek ‘Taal en liturgie’) een vergelijking enerzijds met het lezing van poëzie in het onderwijs en anderzijds het taalgebruik in preken en liederen. ... Lees verder

Januari 2018

Januari 2018

 Sytze de Vries introduceert zijn lied 'In de weldaad van uw woorden', dat hij schreef naar aanleiding van de promotie van Hanna Rijken. Peter Sneep componeerde de melodie, die inclusief een zetting bij het artikel afgedrukt staat In zijn artikel 'Het huis met vele kamers' beschrijft Peter Ouwerkerk het ontstaan van het Huis van de Kerkmuziek, waarin kerkmuzikale organisaties zich onlangs verenigd hebben. Ook gaat hij in op de doelstellingen, de eerste activiteiten en de toekomst ... Lees verder

November 2017

November 2017

Ria Borkent schrijft in de rubriek ‘Taal & liturgie’ over de diverse liedgenres die er zijn, en hoe daarmee om te gaan in de liturgie. In het bijzonder besteedt ze aandacht aan de noodzaak om liederen voorafgaande aan de kerkdienst te oefenen. In het artikel van Anje de Heer gaat het om bekende liturgische elementen, waarmee gereformeerde kerkdiensten doorgaans beginnen: het votum en de groet. Ze schetst vanuit de historie een aantal lijnen en gaat in op de functies. Jan ... Lees verder

September 2017

September 2017

Jan Smelik schrijft over Luther en de muziek, en wat we vandaag de dag van de visie van de reformator kunnen leren. In zijn artikel ‘De stem van Het Landvolk’ gaat Jan Groenleer in op de betekenis van de dichtersgroep die vijftig jaar gelden de interkerkelijke psalmberijming voltooide. Het nummer bevat vervolgens twee liedbesprekingen: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (Liedboek 1014 –bespreking: Jan Smelik) en ‘Wij offerden aan goden (Liedboek 743 – bespreking: Anje de Heer). De ... Lees verder

Juli 2017

Juli 2017

In het julinummer van EREdienst treft u een artikel aan van Anje de Heer over een overbekend meubelstuk in de kerk: de preektstoel. De kansel - ook wel ‘houten broek’ genoemd - is uit de mode. Is dat terecht? Hoe is de preekstoel in de kerk terechtgekomen? Welke aspecten spelen een rol wanneer je nadenkt over het nut of onnut van de kansel? De fuga is een bekend verschijnsel in de orgelmuziek, zowel bij organisten die van blad spelen als degenen die improviseren. Johan Haaksma gaat ... Lees verder

Mei 2017

Mei 2017

In het meinummer schrijft Menno van der Beek over zijn verblijf in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Daar maakt hij de getijdendiensten mee, waarin de Psalmen een centrale plaats hebben. Anje de Heer bespreekt het prachtige pinksterlied 'Heilige liefdeskracht' (liedboek 673). 'Proeverij van pinksterliederen' luidt de titel van Harmen Trimp; de spoeling van pinksterliederen blijkt minder groot dan men zou verwachten. Op 10 juni hoopt de VGK haar 44ste jaarvergadering te houden. ... Lees verder

Maart 2017

Maart 2017

In het nieuwe nummer zoekt Jan Smelik naar voor- en nadelen van het beameren van liederen. Zijn er goede redenen om het projecteren van liederen te prefereren boven het zingen uit een papieren liedbundel? Anje de Heer schrijft over liturgische spiritualiteiten, die een grote rol spelen bij hedendaagse ontwikkelingen in het veelkleurige liturgische landschap. Hierbij gaat het steeds om vorm, taal, klank en structuur, die weer onlosmakelijk verbonden zijn met de inhoud. Johan Haaksma ... Lees verder

Januari 2017

Januari 2017

In het nieuwste nummer van EREdienst wordt het rapport van deputaten Eredienst aan de generale synode van Meppel 2017 besproken. Harmen Trimp bezocht het Porritt-orgel dat in september 2016 onlangs in de Columnakerk te Groningen is geplaatst. Jan Smelik bespreekt de liederen van de maand februari (Liedboek 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’) en maart (Liedboek 301a-k). Als muziekbijlage twee koraalbewerkingen van George Stam: ‘Aan U behoort, o Heer der heren (Liedboek 978) ... Lees verder

November 2016

November 2016

Het novembernummer 2016 van EREdienst opent met een column van Johan Haaksma, waarin hij reden en nut onderstreept om liederen te oefenen. Ria Borkent schrijft in haar artikel 'Zeg mij het dagwerk aan' over de lofzang van Zacharia, en kondigt tevens een kinderbijbel aan die in 2017 zal verschijnen en waarin ook psalmen, brieven en spreuken zijn opgenomen. Jan Luth vervulde lange tijd diverse functies binnen de VGK. Ter gelegenheid van zijn pensioenering per 10 november 2016 ... Lees verder

September 2016

September 2016

Het septembernummer opent met een 'Intonatie' waarin Harmen Trimp ingaat op de discussie over Liedboek 737 ('de negers met hun loftrompet'). Jan Groenleer geeft een beschouwing over 'de taal van de stilte'. Naar aanleiding van een discussie of een openbare geloofsbelijdenis per se in een eredienst moet plaatsvinden, belicht Anje de Heer dit verschijnsel vanuit de liturgie en de geschiedenis. Tevens bespreekt zij het lied 'Nu zingen wij getroost en blij', de bewerking die Ria ... Lees verder

Juli 2016

Juli 2016

In het juli-nummer van EREdienst gaat René van Loenen in op het gebruik van het Wilhelmus in de kerkdienst. Jan Smelik bespreekt Weerklank, de liedbundel voor de hervormd-gereformeerde eredienst. De liederen van de maanden augustus (Liedboek 963: Luister naar de wind) en september (Liedboek 970: Vlammen zijn er vele) worden besproken. Van het lied ‘Vlammen zijn er vele’ maakten Johan Haaksma en Harmen Trimp als muziekbijlage een intonatie, zetting en 5 variaties. Het nummer ... Lees verder

Mei 2016

Mei 2016

Intonatie: "..elkaar toesprekend met psalmen, hymnen en geestelijke gezangen" door Johan Haaksma Johan Haaksma: 'Schrijf een bicinium (2-slot) Menno van der Beek: 'Aankondiging van een dubbele linnen band' Bespreking Liedboek 23d 'Was ik een schaap, was Hij mijn herder' door Anje de Heer Bespreking Liedboek 254 'Vriendelijk licht, dat heel de dag' door Jan Smelik Jaarstukken voor de 43ste Algemene Ledenvergadering Berichten Lees verder

Maart 2016

Maart 2016

Het maartnummer van EREdienst opent met een column over het zogenaamde collectespel. Koos Geerds bespreekt daarna de teksteditie van Psalmen voor Nu. Hij vraagt zich af of het geen tijd is voor een ‘Psalmen voor Nu 2.0.’. Architect Jan Borkent las het boek ‘Vensters op refodomes’ (Bevindelijke gereformeerden en moderne kerkbouw) en schreef voor EREdienst een kritische recensie die tot nadenken stemt over kerkbouw in het algemeen. Jan Smelik bespreekt de liederen voor de maanden ... Lees verder

Januari 2016

Januari 2016

Het eerste nummer van jaargang 43 opent met een column van Harmen Trimp over de vraag wanneer het nieuwe jaar begint of zou moeten beginnen. Jan Smelik neemt de 'inzameling van de gaven' onder de loep en met name recente projecten die moeten leiden tot het digitaal collecteren in de eredienst. Het orgel, dat voorheen in het kerkelijk centrum Het Kruispunt te Apeldoorn stond, is onlangs in de GKv Het Noorderlicht van Assen geplaatst. Arian van der Mark besteedt hier aandacht aan. ... Lees verder