Cursus 2 – Kerk & Lied

Toelichting

In tal van plaatselijke kerken leeft de wens om de gemeentezang op terreinen te verbeteren of te verrijken. Deze cursus is bedoeld voor de gehele ‘lofprijzende’ gemeente (inclusief plaatselijke organisten en/of andere instrumentalisten). Het biedt meer dan het aanleren van onbekende liederen. Er worden verschillende mogelijkheden aangereikt en met de gemeente tijdens een, speciaal voor dit doel georganiseerde, Kerk- en Liedavond uitgeprobeerd.

Werkwijze en invulling

De cantor / cursusleider stelt een programma voor een Kerk en Lied-avond samen, rekening houdend met de plaatselijke mogelijkheden. In overleg met de cantor wordt door de organisatoren van het project van tevoren (liturgiecommissie of orgelcommissie o.i.d.) een inventarisatie gemaakt van de muzikale talenten en mogelijkheden binnen de gemeente. Naast inzet van instrumentalisten wordt er uit de gemeente een adhoc zangersgroep geformeerd, bij voorkeur echter geen bestaand koor. De tijdsduur die een project gemiddeld in beslag zou kunnen nemen is in totaal één avond, één zaterdagmiddag en één zaterdagavond. Op de eerste repetitie-avond vindt kort de kennismaking plaats en toelichting over het project. Op die avond worden ook de liederen die op het programma staan met de zangersgroep ingestudeerd. De organist/instrumentalisten zijn bij deze repetitie als toehoorders aanwezig en proberen de instructies van de cursusleider in zich op te nemen.
Na deze zangersrepetitie neemt de leider het programma afzonderlijk met de organist en evt. andere instrumentalisten door. Het kan gebeuren dat een organist extra lessen wil (of moet) ontvangen. Overleg hierover is mogelijk met de cantor.
Het tweede repetitietijdstip is op de zaterdagmiddag, voorafgaand aan de Kerk en Lied-avond. Er worden nogmaals zangrepetities gehouden en er wordt gerepeteerd met de instrumentalisten, uitlopend op een generale repetitie aan het einde van de middag of aan het begin van de avond. Op de Kerk en Lied-avond neemt de cantor / cursusleider de muzikale leiding voor zijn rekening. Hij kan zonodig toelichtingen geven of bepaalde dingen, die voor verbeteringen vatbaar zijn, over laten doen.

Kosten

De kosten, inclusief de onkosten van de docent, in totaal € 545,– (uitgaande van één repetitie-avond en de twee dagdelen op de zaterdag.
Mocht om een of andere reden extra tijd nodig zijn dat is dat in overleg met de docent te regelen.