Cursus 3 – Kerkmuzikaal Beleid

Toelichting

Hoe ziet het kerkmuzikale plaatje van uw gemeente eruit? Hetzelfde als 30 jaar geleden? Totaal verschillend van 30 jaar geleden? Zijn de opvattingen veranderd? Is de situatie veranderd? Een tekort aan organisten? Een vleugel maar geen pianisten? Een kerkboek vol gezangen maar te weinig mensen die er weg mee weten? Een combo dat uitstekend uit de voeten kan met opwekkingsliederen maar niet met liederen uit het Liedboek? Er was altijd al reden om zorg en aandacht aan kerkmuziek te besteden. Maar anno heden zijn er redenen te over. Twintig of dertig jaar geleden waren veel dingen vanzelfsprekend, tegenwoordig is dat zelden het geval. In ieder geval is er het groeiende aantal gezangen. En in veel gevallen de steeds kleurrijker wordende situatie van muziek in de kerk. Waar er eerst sprake was van een orgel en enkele organisten, heb je tegenwoordig te maken met een orgel, een piano, een combo, koperblazers, houtblazers, strijkers en slagwerkers, met diverse muzikale stijlen en stromingen, met gemeenteleden met allerlei wensen, ideeën, idealen en opvattingen, met allerlei muzikale ervaringswerelden. Kortom: kerkmuziek anno heden is kerkmuziek in een diverse cultuur In deze diverse praktijk kun je je op tal van manieren opstellen. Maar om de praktijk en de kerkdienst recht te doen is het belangrijk dat alle betrokkenen in gezamenlijkheid hun werk doen. Vandaar de cursus Kerkmuzikaal beleid. De cursus bestaat uit een basiscursus en een vervolgcursus. De basiscursus kan afzonderlijk worden aangevraagd, de vervolgcursus alleen als vervolg op de basiscursus.

Kosten

Basiscursus Kerkmuzikaal Beleid basiscursus: € 245,– (inclusief onkosten docent)
Basiscursus Kerkmuzikaal Beleid basiscursus en Vervolgcursus: € 395,– (inclusief onkosten docent)