Werkplaats voor kerkmuziek

Cursussen voor (amateur)kerkmusici voor de praktijk van nu.

Kerkzang.nl ● KVOK ● VGK ● SNK ● Prot. Kerk