Diploma Kerkmuziek

Aan de A- en B-examens zijn certificaten voor kerkorganisten verbonden. Daarmee heeft men een bewijs in handen dat aangeeft op welk niveau men speelt. Deze certificaten zijn geen diploma’s maar moeten worden gezien als tussenstations op weg naar het diploma Kerkmuziek (bevoegdheidsverklaring III), dat een landelijk erkend diploma is. Voor dit examen is het sterk aan te bevelen de opleiding Kerkmuziek te volgen.

Cursus Bevoegdheidsverklaring III

De certificaten A en & van de VGK zijn te zien als twee opstapjes naar cursus Kerkmuziek. Deze cursus leidt op voor het Diploma Kerkmuziek, dat recht geeft op de Bevoegdheidsverklaring III, genoemd in de Generale Regeling Kerkmusici van de Protestantse Kerk in Nederland. De PKN kent een Generale Regeling voor de Kerkmusici en daarin worden drie functie onderscheiden:

 • I en II: kerkmusici met een beroepsopleiding
 • III: niet professioneel opgeleide kerkmusici.

Onder de laatstgenoemde functie vallen dus alle organisten en cantors die niet aan een conservatorium of gelijkwaardige instelling een diploma Kerkmuziek hebben gehaald. Amateur-kerkmusici krijgen de bevoegdheidsverklaring III wanneer zij met goed gevolg de Cursus Kerkmuziek III afgerond hebben.
De eisen voor het diploma Kerkmuziek III, indertijd opgesteld mede onder verantwoordelijkheid van de KNOV, GOV én VGK zijn in 2009 ondergebracht in een systeem dat bestaat uit 21 modules (zie hierover het overzicht van de modules). Voor de bevoegdheid III als organist of koorleider dient men een aantal, niet alle, modules te volgen; voor de organist zijn dat de modules 1 t/m 9 en 14 en voor de cantor1, 2, 3, 9, 10 (deze gecombineerd met naar keuze 11, 12 en/of 13) en 14. De andere modules zijn facultatief.
Meer informatie en overzichten kunt u vinden in de gratis Wegwijzer Cursus Kerkmuziek III. U kunt deze aanvragen via bestellingen@protestantsekerk.nl of via de webwinkel van de Protestantse kerk. Meer informatie over de opleiding: Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, tel. 030-880 1560 of pcte@protestantsekerk.nl

Een cursus bestaat uit 3 jaargangen van elk 20 lesdagen van 3 of 4 uur, in de regel op zaterdag eens in de 14 dagen. Daarnaast wordt ieder cursusjaar 1 cursusdag toegevoegd waarop aandacht wordt besteed aan één van de specialisatie modules.

Vakken

Onderwezen wordt in de vakken:

 • Solfège – Algemene Muziekleer
 • Muziekgeschiedenis, Kennis van het Repertoire, Hymnologie en geschiedenis van het orgel
 • Liturgiek
 • Orgel
 • Gemeentezang
 • Orgelbouw

Het is ook mogelijk de cursus te volgen zonder het oogmerk het examen af te leggen. Daarnaast kan worden ingeschreven op bepaalde onderdelen van de cursus; b.v. alleen voor het vak liturgiek. In dat geval wordt reductie op het lesgeld verleend.

Toelatingseisen

Om het examen met goed gevolg te kunnen afleggen, dient men aan het begin van de cursus voor het onderdeel orgel werken te kunnen spelen in de moeilijkheidsgraad van de in de exameneisen genoemde werken. Bij de lessen orgel wordt onderwezen in:

 • improvisatie
 • begeleiding
 • harmonisatie, e.d.

Voor speelvaardigheid dient men, zo nodig, elders les te nemen.

Modules

Overzicht van de 21 modules van de Cursus Kerkmuziek III

 1. Module 1 Algemene Muziekleer. Handboek, werkboek en CD, totaal 124 pagina’s: € 22,75
 2. Module 2 Geschiedenis. Handboek, werkboek en CD, totaal 347 pagina’s: € 51,-
 3. Module 3 Liturgie. 182 pagina’s: € 22,50
 4. Module 4 Spelen van orgelliteratuur. 70 pagina’s: € 12,-
 5. Module 5 Begeleiden van de gemeentezang. 28 pagina’s: € 6,25
 6. Module 6 Inleiden van de gemeentezang. 22 pagina’s: € 6,50
 7. Module 7 De bouw van het orgel. Handboek en werkboek, totaal 121 pagina’s: € 20,-
 8. Module 8 Improviseren I. Handboek en cd, 92 pagina’s: € 20,75.
 9. Module 9 Leiden van de gemeentezang. 18 pagina’s: € 6,-
 10. Module 10 Het leiden van een koor. 85 pagina’s: € 12,50.
 11. Module 11 Volwassencantorij. 96 pagina’s: € 13,-.
 12. Module 12 Jongerencantorij. 38 pagina’s: € 8,50.
 13. Module 13 Het leiden van een kindercantorij. 54 pagina’s: € 7,50.
 14. Module 14 Het dienstwerk en zijn dienaren. 29 pagina’s: € 8,-.
 15. Module 15 Speelgroep. Het werken met instrumenten; instrumenteren, maken voorspelen. 62 pagina’s: € 9,50
 16. Module 16 Improviseren II, 77 pagina’s: € 12,50
 17. Module 17 Begeleiden van musicerende groepen. Handboek en werkboek, totaal 63 pagina’s: € 16, –
 18. Module 18 Vademecum lichte muziek. 23 pagina’s: € 6,50
 19. Module 19 Begeleidingstechnieken in de lichte muziek. 51 pagina’s: € 9,50.
 20. Module 20 Kerkmuziek en gemeenteopbouw. 59 pagina’s: € 9,50
 21. Module 21 Muziek in verschillende christelijke tradities. 82 pagina’s: € 12,-

Cd module 8 en 16 (deze los bestellen bij module 16): € 7,25

Bestellingen

Meer info over de opleiding en het bestellen van modules: https://www.protestantsekerk.nl/training/opleiding-kerkmuziek/