april 2022

april 2022

Het aprilnummer van EREdienst opent met een Intonatie van de VGK-voorzitter Alle Smith met de titel ‘Extravert en introvert in de kerk’. Daarna volgt deel 1 van een tweedelige artikel van Jan Zwart over de orgelhistorie van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk te Alkmaar. Deze kerkgemeenschap kerkt momenteel in de historische Kapelkerk, maar voorheen kwam zij samen in het gebouw ‘Waakt en Bidt’. Voor dat gebouw bouwde Jan Nierop, die werkzaam was bij orgelbouwer Vermeulen in Alkmaar, een orgel (I/P/11) dat later naar Nijmegen verhuisd is en in 2010 in Duitsland terechtkwam.
Menno van der Beek schreef een villanelle (een zeventiende-eeuwse dichtvorm uit Italië) over de completen.
Het lied van de maand mei is ‘Genesteld aan uw hart’ (Liedboek 282), dat besproken wordt door Anje de Heer. Margaretha Christina de Jong schreef over de melodie een intonatie, 3 variaties en een zetting die als muziekbijlage voor het meinummer.
Jan Smelik schreef een artikel over de geschiedenis en het gebruik van het ‘klein gloria’. Dit naar aanleiding van Liedboek 195 (‘Ere zij de Vader en de Zoon’) dat in juni het lied van de maand is.
Voorts bevat het nummer informatie over de jaarvergadering die op zaterdag 4 juni in Leiden gehouden wordt. Het jaarverslag 2021 en de jaarcijfers zijn tevens in het meinummer opgenomen.

 

Cover