april 2023

april 2023

Het aprilnummer opent met een ‘intonatie’. Daarin reageert Jan Smelik op de suggestie om votum en groet aan het begin van de dienst om te draaien.

Errit van der Heide publiceert het tweede deel van zijn artikel ‘Tot Wie wij bidden’, over Godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed.

De liederen van de maanden mei en juni komen beide uit ‘Psalmen anders’ (104c en 150d), en worden door Jan Smelik besproken.

De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Menno van der Beek onder de titel ‘Liturgische stappen zetten’.

Op 1 mei fuseren de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Anje de Heer doet in de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ een aantal zinvolle suggesties om de kerkdienst vorm te geven, waarin deze fusie gemarkeerd wordt.
Op zaterdag 3 juni hoopt de VGK haar jaarvergadering te houden in Leeuwarden. Meer info volgt op deze site. In EREdienst staat het bestuursvoorstel om de vereniging op te heffen en het tijdschrift onder te brengen bij een stichting. Tevens bevat het aprilnummer het jaarverslag 2022 en de jaarcijfers.

Als muziekbijlage zijn bewerkingen en zettingen opgenomen die Luuk Sikkema schreef bij Liedboek 991 ‘De eersten zijn de laatsten’.

 

Cover