december 2021

december 2021

Het laatste nummer van jaargang 48 opent met een column van Jan Smelik onder de titel ‘Nun komm, der Heiden Heiland’. Hij schreef voor dit EREdienst-nummer ook een toelichting over het lied ‘Het volk dat wandelt in het duister’ (Liedboek 448) van Jan Willem Schulte Nordholt en Frits Mehrtens. De muziekbijlage bestaat uit een prelude, variaties en koraal over dit lied, gecomponeerd door Wouter van der Wilt.
Jasper Bosman schreef een proefschrift over de viering van het heilig avondmaal in de GKv en CGK. In drie afleveringen presenteert hij de gegevens van zijn onderzoek. Het decembernummer bevat de derde aflevering waarin hij conclusies en lessen voor het heden trekt.
In het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staan niet alleen liederen, maar ook gebeden en gedichten. Eén daarvan, is het gedicht ‘Wit’ van J.C. van Schagen. Jan Groenleer deelt in zijn artikel enkele gedachten en overwegingen die bij hem opkwamen bij het lezen van dit gedicht.
In de rubriek ‘Uitgelezen’ worden artikelen aangehaald over de relatie tussen stilte en eredienst, en over het digitaal vieren van het avondmaal.
Het decembernummer sluit af met een aantal berichten over gebeurtenissen en activiteiten op het gebied van orgel en kerkmuziek.

Cover