EREdienst april 2024

EREdienst april 2024

In de openingscolumn van het aprilnummer wijst Jan Smelik op een wetenschappelijk onderzoek dat aanleiding kan zijn om het gebruik van ingeblikte muziek (YouTube, etc.) in kerkdiensten minder enthousiast te omarmen.
Vervolgens het tweede deel van zijn drieluik over de glorie van God en de kerkdienst. In deze aflevering wordt gezocht naar de Bijbelse achtergrond van Calvijns woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid), die volgens de reformator de psalmmelodieën en – zoals in deel 1 betoogd is – de hele kerkdienst dienden te kenmerken.
‘Maar dan ook de hele tijd’, zo luidt de titel van de bijdrage van Menno van der Beek in de rubriek ‘Taal en liturgie’. Zijn artikel loopt op in ‘Horae’, een fraaie serie van acht kwatrijnen, alle met een extra staartregel, en als geheel genoemd naar de acht diensten van de kloosters.

Het toenemende gebruik van popmuziekstijlen en -instrumentarium in kerkdiensten vraagt om een doordenking van de verhouding tussen klassieke muziek en popmuziek. Roeland Scherff schrijft hierover in de rubriek ‘Kerk en popmuziek’. In hoeverre kun je klassieke muziek en popmuziek met elkaar vergelijken? Hoe beoordeel je beide fenomenen? Wat betekent dat voor de kerkmuzikale praktijk?

De bundel Psalmen anders bevat een aantal nieuwe psalmbewerkingen op Geneefse melodieën. Soms betreft het een bewerking die je een nieuwe berijming kunt noemen, soms gaat het om een lied naar aanleiding van gedeelten uit de Psalm. Anje de Heer bespreekt deze liederen en in het bijzonder de bewerking van Psalm 134 van Sytze de Vries.

Verder bevat het aprilnummer de rubriek ‘Uitgelezen’ en ‘Berichten’. De muziekbijlage bestaat uit bewerkingen van Liedboek 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’ van Cees-Willem van Vliet.

Cover