Januari 2013

Januari 2013

  • Intonatie: Waar de VGK voor staat – Jan Smelik
  • In afwachting van het nieuwe liedboek – Jan Smelik
  • Lied van de maand februari 2013: ‘Jezus, diep in de woestijn’ – Jan Smelik
  • Lied van de maand maart 2013: ‘Dag zo bitter en zo zoet’ – Anje de Heer
  • ‘Tijd voor het geheim van Christus’ Een boek over het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst – Harmen Trimp
  • Berichten
  • Muziekbijlage: zettingen van psalm 32 en 34

Cover