Januari 2014

Januari 2014

  • In het januarinummer van EREdienst wordt uitgebreid vooruitgeblikt op het nieuwe liedboek dat op 25 mei aanstaande gepresenteerd gaat worden in Monnickendam. Aan de hand van een voorbeeldbundeltje, dat gebruikt wordt op introductieavonden, gaat Jan Smelik in op twee aspecten: 1) wat voor soort bundel kunnen we verwachten en 2) welke consequenties heeft de nieuwe liedbundel voor de kerkmuzikale praktijk.
  • In het nummer worden verder de liederen van de maand februari en maart 2013 besproken: ‘Jezus, diep in de woestijn’ (Tussentijds, lied 58) en ‘Dag zo bitter en zo goed’ (LvK gez. 194).
  • Harmen Trimp bespreekt het boek ‘Tijd voor het geheim van Christus. Het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst’ van Harrie de Hullu.
  • De muziekbijlage bevat zettingen die Luuk Sikkema componeerde van de Psalmen 32 en 34. 

Cover