Januari 2016

Januari 2016

  • Het eerste nummer van jaargang 43 opent met een column van Harmen Trimp over de vraag wanneer het nieuwe jaar begint of zou moeten beginnen.
  • Jan Smelik neemt de ‘inzameling van de gaven’ onder de loep en met name recente projecten die moeten leiden tot het digitaal collecteren in de eredienst.
  • Het orgel, dat voorheen in het kerkelijk centrum Het Kruispunt te Apeldoorn stond, is onlangs in de GKv Het Noorderlicht van Assen geplaatst. Arian van der Mark besteedt hier aandacht aan.
  • Twee liederen van de maand worden besproken: ‘Het waren tien geboden’ (Liedboek 540) door Jan Smelik en ‘Voordat ik kan ontvangen brood en wijn’ (Liedboek 400) door Anje de Heer.
  • In zijn artikel ‘Jij die voor alle namen wijkt’ schrijft Sytze de Vries over de aanspreekvorm van God: U, Gij, Jij?
  • Als muziekbijlage een bewerking van Klaas Baas voor cantorij en orgel over het lied ‘Terwijl wij Hem bewenen’ (Liedboek 644 / Liedboek voor de kerken, gezang 82).

Cover