Januari 2019

Januari 2019

    • ‘Hoe staan we ervoor?’ is de titel waarmee Jan Smelik het nummer opent. Hij bespreekt daarin de huidige liturgische en kerkmuzikale situatie binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.).
    • Anje de Heer bespreekt het lied van de maand februari 2019: ‘Geloofd zijt Gij, God onze Heer’ (Gereformeerd Kerkboek 179), een lied voor bij de inzameling van de gaven (tekst: André Troost, melodie: Psalm 91).
    • Het lied van de maand maart 2019 is ‘Ontferm U over kinderen’ uit het Gereformeerd Kerkboek (259). Het lied is een vrije vertaling die Ria Borkent maakte van het Noorse lied ‘Miskunn deg over jordens barn’ (tekst: Gerd Grønvold Saue, melodie: Ruth Bakke). Jan Smelik schreef een toelichting op het lied.
    • ‘Welke plaats heeft het diaconaat in een kerkdienst?’ Anje de Heer zoekt een antwoord op deze vraag in haar artikel ‘Liturgie & diaconie’.
    • De muziekbijlage over het lied ‘Ontferm U over kinderen’ (GK 259) is van Willem van Twillert.

Cover

EREdienst januari2019