Januari 2021

Januari 2021

  • De ‘Intonatie’ van de hand van Jan Smelik gaat over de invloed van de coronacrisis op het werk van de organist.
  • Erik Zwiep hield op de jaarvergadering in september 2020 een verhaal over de vesperpraktijk in de PKN van Goes. Voor EREdienst maakte hij daarvan een schriftelijke versie, waarin hij onder meer een aantal waardevolle tips geeft aan wie ook vespers wil organiseren in zijn gemeente.
  • Het lied van de maand februari is Liedboek 406c ‘Holy, holy, holy Lord’. Jan Smelik bespreekt dit Sanctus uit de traditie van Iona.
  • Anje de Heer geeft een toelichting op het lied ‘Via Dolorosa’ (Hemelhoog 203), dat in maart het lied van de maand is.
  • De Herengrachtkerk te Leiden staat centraal in het zesde deel van de serie ‘Monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken, waarvan Harmen Trimp de auteur is.
  • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ schrijft Sytze de Vries over ‘Bidden doe je in de kerk’. Hij verdedigt de stelling dat je bidden niet in de huiselijke kring maar in de eredienst leert, en dat vragen pas aan het einde van het gebed aan de orde zou moeten komen.

De muziekbijlage bevat een bewerking over Gereformeerd Kerkboek 242 ‘Ach, wat moet ik toch beginnen’ van Johann Andreas Dröbs (1784-1825), over Liedboek 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ van Gottfried Kirchhoff (1685-1746), een voorspel over en zetting van Liedboek 904 ‘Beveel gerust uw wegen’ van Johannes Gijsbertus Bastiaans ((1812-1875).

Cover