Juli 2013

Juli 2013

  • Intonatie: Talloos de liederen – Harmen Trimp
  • Een boek vol zilverwerk? Een eerste impressie van het nieuwe Liedboek – Harmen Trimp
  • Nat hout – deel 2: Mokum – David de Jong
  • Lied van de maand augustus 2013: ‘Uw woord omvat mijn leven’ – Jan Smelik
  • Lied van de maand september 2013: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ – Anje de Heer
  • Muziekbijlage: Liedboek 913 – Dick Sanderman
  • De GKv en het nieuwe liedboek – Jan Smelik
  • Verslag jaarvergadering 2013
  • Studiedag Opmaat 3
  • Nieuwe uitgaven

Cover