Juli 2015

Juli 2015

  • ‘Verandering van spijs doet eten’ – dit geldt ook voor de orden van dienst. Jan Smelik reageert hierop in het nieuwste nummer van EREdienst.
  • Anje de Heer buigt zich over de vraag naar de complexe maar belangrijke relatie tussen liturgie en gastvrijheid.
  • Over de taal van het kinderlied schrijft René van Loenen in de rubriek ‘Taal & liturgie’.
  • Johan Haaksma gaat in zijn artikel ‘Het orgel als kleurdoos’ nader in op de kunst van het registreren. Ook kleine orgels blijken op dit gebied heel veel mogelijkheden te hebben.
  • De liederen van de maanden augustus en september worden besproken: lied 249 (All night, all day) wordt besproken door Anje de Heer, terwijl Jan Smelik lied 150b (Alles wat adem heeft, love de Heer) bespreekt.
  • Het nummer besluit met een verslag van de jaarvergadering die op 13 juni in Groningen werd gehouden.
  • Het nummer bevat twee nieuwe toonzettingen (inclusief zettingen) voor gemeentezang van het Onze Vader in de Nieuwe Vertaling, gecomponeerd door Luuk Sikkema en David de Jong.

Cover