Juli 2016

Juli 2016

  • In het juli-nummer van EREdienst gaat René van Loenen in op het gebruik van het Wilhelmus in de kerkdienst.
  • Jan Smelik bespreekt Weerklank, de liedbundel voor de hervormd-gereformeerde eredienst.
  • De liederen van de maanden augustus (Liedboek 963: Luister naar de wind) en september (Liedboek 970: Vlammen zijn er vele) worden besproken.
  • Van het lied ‘Vlammen zijn er vele’ maakten Johan Haaksma en Harmen Trimp als muziekbijlage een intonatie, zetting en 5 variaties.
  • Het nummer besluit met een verslag van de jaarvergadering 2016.

Cover