Juli 2017

Juli 2017

  • In het julinummer van EREdienst treft u een artikel aan van Anje de Heer over een overbekend meubelstuk in de kerk: de preektstoel. De kansel – ook wel ‘houten broek’ genoemd – is uit de mode. Is dat terecht? Hoe is de preekstoel in de kerk terechtgekomen? Welke aspecten spelen een rol wanneer je nadenkt over het nut of onnut van de kansel?
  • De fuga is een bekend verschijnsel in de orgelmuziek, zowel bij organisten die van blad spelen als degenen die improviseren. Johan Haaksma gaat dieper in op het verschijnsel ‘f uga’ en legt uit hoe een fuga in elkaar zit. Deze kennis is behulpzaam bij het spelen of improviseren van fuga.
  • René van Loenen levert een bijdrage in de rubriek ‘Taal & liturgie’. Hij schrijft over zijn bewerking van Psalm 81 voor het project Psalmen voor Nu.
  • Het nummer bevat vervolgens een verslag van de VGK-jaarvergadering, die op 10 juni jongstleden in ’s-Gravenhage gehouden werd.

Cover