Juli 2018

Juli 2018

  •  Johan Haaksma publiceert het tweede (slot)deel over de kerkliederen van Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw. Hij behandelt daarin een aantal letterkundige aspecten.
  • Ko Joosse schrijft over het digitale compendium bij het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Hij vertelt over achtergronden bij het ontstaan van het compendium, en over de inhouden en het gebruik ervan.
  • René van Loenen geeft een praktijkvoorbeeld hoe een ‘werkplaats voor liturgie’ in een plaatselijke gemeente kan functioneren. Hij doet dit aan de hand van een Credo dat hij voor zijn gemeente in Culemborg schreef.
  • Anje de Heer bespreekt het lied van de maand september 2018: ‘Zout moet ik zijn op aarde’ (Gereformeerd Kerkboek 248).
  • De VGK-secretaris publiceert de notulen van de jaarvergadering die op zaterdag 9 juni in Roermond gehouden werd.
  • Als muziekbijlage zijn in het nummer drie liedbewerkingen voor orgel van Wietse Meinardi opgenomen: Liedboek 221 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’), 675 (‘Geest van hierboven’) en 657 (‘Zolang wij ademhalen’).

Cover

EREdienst juli 2018