Juli 2020

Juli 2020

  • In de rubriek ‘intonatie’, waarmee EREdienst traditiegetrouw opent, gaat Jan Smelik in op het onderzoek naar het gebruik van liedbundels in christelijke Nederland, waarover het Nederlands Dagblad begin juni berichtte.
  • Johan Haaksma publiceert het tweede deel over orgelbegeleiding in de praktijk. Hij gaat daarin nader in op de wijze waarop de overgang van voorspel naar begeleiding moet verlopen: hoe kun je als organist de gemeente duidelijk aangeven wanneer zij precies moet inzetten? Ook wordt ingegaan op zettingen en alternatieve begeleidingsvormen. Het artikel eindigt met een aantal tips over het begeleiden van niet-strofische liederen.
  • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand augustus: ‘Nu wij uiteengaan’ – Liedboek 423.
  • De rubriek ‘Taal en liturgie’ bevat een bijdrage van René van Loenen. Hij schrijft daarin over zijn liedtekst ‘Gods rijk daalt in de akker neer’. Het is een van de liederen uit zijn bundel In wolken uitgesneden.
  • Onlangs studeerde Aart-Jan de Jong af aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Zijn scriptie handelde over de vraag in hoeverre lichamelijke uitingen die in evangelische groeperingen normaal zijn, ook in een gereformeerde liturgie een plek verdienen. In dit nummer van EREdienst het eerste van een drieluik waarin Aart-Jan de Jong zijn bevinden presenteert.
  • De muziekbijlage gaat over het lied ‘Nu wij uiteengaan’ uit het Liedboek. De componist van de melodie, Christiaan Winter, componeerde drie zettingen en drie bewerkingen.

Cover

EREdienst_juli_2020