Juli 2021

Juli 2021

Het julinummer 2021 opent met een ‘Intonatie’ van Jan Smelik: sommige liederen zijn voor ons gevoel sterk verbonden met bepaalde tijden van het liturgisch jaar, maar is dat altijd wel terecht?
In 2020 promoveerde Japser Bosma op een proefschrift over de viering van het heilig avondmaal in lokale GKv- en CGK-kerken. Hoe wordt het avondmaal in deze kerkverbanden uitgevoerd, ervaren en gewaardeerd en wat kan daarvan geleerd worden? In een driedelige serie presenteert hij zijn onderzoeksgegevens voor een breed publiek. In het julinummer het eerste deel waarin het promotieonderzoek toelicht wordt. Tevens wordt er samengevat hoe er in de afgelopen 75 jaar door theologen binnen GKv en CGK over avondmaal werd geschreven, en ten slotte wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van de belijdenissen, kerkordes en liturgische formulieren in beide denominaties.
René van Loenen schrijft over zijn lied ‘We noemen je naam’. Dit maakte hij voor het moment in de liturgie waarin stilgestaan wordt bij het overlijden van een gemeentelid.
Binnen de gereformeerde liturgiepraktijk is een orde met het ordinarium niet zo gebruikelijk. Ten onrechte, vindt Johan Haaksma. Vanuit zijn eigen ervaringen in een paar gereformeerde kerken vertelt hij over de mogelijkheden om gebruik te maken van het ordinarium.
Dirk Zwart las in het vorige nummer van EREdienst de bespreking van Liedboek 154b (“Heel de schepping, prijs de Heer’). De liedtekst wordt gezongen op de melodie van Psalm 136. Maar dat bevredigt niet, vind Zwart. Daarom maakte hij een nieuwe melodie. In de muziekbijlage vindt u twee begeleidingszettingen, waarvan één met een instrumentale tegenstem.
Verder bevat het nummer informatie over de jaarvergadering van 4 september aanstaande in Apeldoorn. Het nummer besluit met een aantal nieuwsberichten uit de wereld van orgel en kerkmuziek.

 

Neem een kijkje in het nummer:

Cover