Maart 2013

Maart 2013

  • Intonatie: Kinderliederen na de troonswisseling – Henk Ophoff
  • ‘In verband met de preek…’ Over schriftlezingen in de kerkdienst – Anje de Heer
  • Lied van de maand april 2013: ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ – Jan Smelik
  • Nat hout – deel 1: inleiding – David de Jong
  • Verenigingsnieuws
  • Lied van de maand mei 2013: ‘Here Jezus, om uw woord’ – Jan Smelik
  • Berichten

Cover