Maart 2017

Maart 2017

  • In het nieuwe nummer zoekt Jan Smelik naar voor- en nadelen van het beameren van liederen. Zijn er goede redenen om het projecteren van liederen te prefereren boven het zingen uit een papieren liedbundel?
  • Anje de Heer schrijft over liturgische spiritualiteiten, die een grote rol spelen bij hedendaagse ontwikkelingen in het veelkleurige liturgische landschap. Hierbij gaat het steeds om vorm, taal, klank en structuur, die weer onlosmakelijk verbonden zijn met de inhoud.
  • Johan Haaksma publiceert een artikel over de kerkmuzikale praktijk in de achttiende eeuw, zoals de Engelse musicus en componist Charles Burney (1726-1814) deze beschreef.
  • Verder bevat het maartnummer een korte bespreking van de liederen van de maand: Liedboek 618 en 305.

Cover