Maart 2018

Maart 2018

  •  Anje de Heer bespreekt achtergronden bij de negrospiritual ‘Go down, Moses’, waarvan een Nederlandse vertaling in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staat (Liedboek 168). Een lied waarin het thema ‘bevrijdig uit slavernij’ drie betekenislagen heeft.
  • Roeland Smith maakt in zijn artikel ‘Voer voor goede herders’ (rubriek ‘Taal en liturgie’) een vergelijking enerzijds met het lezing van poëzie in het onderwijs en anderzijds het taalgebruik in preken en liederen.
  • Liedboek 695 (‘Heer, raak mij aan het uw adem’) is één van de nieuwe liederen uit Scandinavië die in het Liedboek uit 2013 is opgenomen. Het lied, waarvan Pia Perkö de tekst dichtte, is internationaal bekend, niet in de laatste plaats vanwege de melodie van de Finse componist Ilkka Kuusisto. Jan Smelik bespreekt de ontstaansgeschiedenis en inhoud van het lied, dat in mei 2018 op het rooster staat van het Lied van de maand
  • David de Jong recenseert de dissertatie van Jan Hage: Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging. In het najaar van 2017 verscheen een handelseditie van dit proefschrift.
  • Het nummer besluit met aankondigingen van een aantal nieuwe uitgaven.
  • De muziekbijlage bevat een voorspel, intonatie en drie zettingen van het lied ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (Liedboek 695), gecomponeerd door Geerten van de Wetering.

Cover

EREdienst maart 2018