Maart 2019

Maart 2019

   • Het maartnummer 2019 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik; hij plaatst daarin vraagtekens bij de praktijk om voor aanvang van de kerkdienst het orgel te bespelen.
   • Harmen Trimp opent een artikelenserie over historische kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In de eerste aflevering komt de kerk en het Standaart-orgel (1918) van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Axel aan bod.
   • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’ (Gereformeerd Kerkboek 2017, gez. 260). Een lied van Ria Borkent op de melodie van ‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ (LvK gez. 352, LB 374) van Adr. C. Schuurman. Kees van Eersel componeerde variaties en een zetting over deze melodie, die als muziekbijlage in het maartnummer is opgenomen.
   • Jan Smelik schreef een bespreking over Liedboek 386 ‘Vier met alles wat in je is’, een lied van Fred Kaan op een van oorsprong Jaimacaanse melodie die Doreen Potter bewerkt heeft.
   • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ de bijdrage ‘Keek op de preek’ van Roeland Smith, waarin hij een ‘pedagogisch concept’ bespreekt om het effectief luisteren naar de preek te ondersteunen.
   • Anje de Heer bespreekt tot slot het recent verschenen boek ‘Zingen en zeggen’ van Jan Smelik.

Cover

EREdienst januari2019