Maart 2020

Maart 2020

  • In de rubriek ‘Intonatie’ schrijft Jan Smelik over ‘liturgie als opbouwwerk’
  • Is het bekende Lutherlied ‘Een vaste burcht’ een lied voor de veertigdagentijd? Op deze vraag zoekt Jan Smelik een antwoord. Hij gaat daarbij tevens in op de herkomst en geschiedenis van het lied, dat in de negentiende en twintigste eeuw nogal eens misbruikt is als nationalistisch of protestantse strijdlied
  • De bijdrage van Menno van der Beek in de rubriek ‘Taal & liturgie’ draagt de titel ‘Harop vragen (met Marco R., Andries Knevel en Alex Roeka’.
  • Het lied van de maand mei is ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’ (Liedboek 353). Anje de Heer bespreekt dit lied.
  • De serie ‘Monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken’ zet Harmen Trimp voort met een artikel over De Fonteinkerk te Haarlem. Het gebouw werd in 1935 gebouwd als bioscoop
  • De muziekbijlage werd gecomponeerd door Gerrit ’t Hart. Hij maakte vier bewerkingen van Liedboek 353 (‘Nu heeft het oude leven afgedaan’

Cover

EREdienst maart2020