Mei 2013

Mei 2013

  • Intonatie: Een liturgisch poldermodel – Jan Smelik
  • Lied van de maand juni 2013: ‘Hij nam de Schrift, Hij las en zei’ – Anje de Heer
  • Lied van de maand juli 2013: ‘Zingt een nieuw lied, alle landen’ – Jan Smelik
  • Gebrek aan kinderliederen? – Harmen Trimp
  • Muziekbijlage: Liedboek gezang 173, 220 en Psalm 138 – Geerten van de Wetering
  • Jaarstukken jaarvergadering 2013

Cover