Mei 2015

Mei 2015

  • Het meinummer van EREdienst opent met een Intonatie van VGK-bestuurslid Erik Zwiep over de hedendaagse belangstelling voor het orgel.
  • Naar aanleiding van een lezersvraag gaat Jan Smelik uitvoerig in op de functie en liturgische betekenis van het zingen tijdens de viering van het avondmaal.
  • Menno van der Beek betoogt aan de hand van de liturgie voor Witte Donderdag, zoals deze in de Oud-Katholieke Kerk gevierd wordt, dat bij protestanten veel zinvol ritueel taalgebruik verloren is gegaan.
  • Anje de Heer bespreekt in de rubriek ” Lied van de maand’ twee canons voor bij de maaltijd (Liedboek 226 en 230) en lied 416 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’).
  • De muziekbijlage bevat een aantal driestemmige liedbewerkingen voor gemeentekoor van de hand van Johan Haaksma.
  • Verder bevat het meinummer informatie over en stukken met betrekking tot de jaarvergadering die op 13 juni in Groningen wordt gehouden.

Cover