Mei 2016

Mei 2016

  • Intonatie: “..elkaar toesprekend met psalmen, hymnen en geestelijke gezangen” door Johan Haaksma
  • Johan Haaksma: ‘Schrijf een bicinium (2-slot)
  • Menno van der Beek: ‘Aankondiging van een dubbele linnen band’
  • Bespreking Liedboek 23d ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’ door Anje de Heer
  • Bespreking Liedboek 254 ‘Vriendelijk licht, dat heel de dag’ door Jan Smelik
  • Jaarstukken voor de 43ste Algemene Ledenvergadering
  • Berichten

Cover